Avaleht Haridus Avati registreerimine Aegna loodusmaja õppeprogrammidesse
Avati registreerimine Aegna loodusmaja õppeprogrammidesse

Avati registreerimine Aegna loodusmaja õppeprogrammidesse

Aegna loodusmaja kutsub haridusasutusi osalema tasuta õppeprogrammides, kuhu eelregistreerimine on juba avatud.

„Keskkonnahariduslikud tegevused on üks rohepöörde võtmeküsimusi – Tallinn püüab neid võimalikult palju pakkuda igas eas linlastele, eriti aga lastele ja noortele,“ selgitas Tallinna keskkonna ja kommunaalameti juhataja asetäitja Elena Sapp. „Aegna loodusmajas pakume õppeprogramme juba alates 2009. aastast. Need on olnud väga populaarsed. Õppepäevadel saavad lapsed looduses viibida ja seda vahetult uurida, tehakse lihtsamaid loodusvaatlusi ja viiakse läbi praktilisi tegevusi. Teemadevalik on lai. Näiteks tutvutakse saare omapära ja sealsete elukooslustega, õpitakse orienteeruma kaardi järgi ja pööratakse tähelepanu mereprügi probleemile.“

Ühtekokku pakub Aegna loodusmaja 12 erinevat õppeprogrammi, kust leiavad sobiva kõik vanuserühmad lasteaiast gümnaasiumi lõpuklassini. Õppeprogrammid on õpilastele tasuta, kuid vajalik on eelnev broneering Aegna loodusmaja kodulehe kaudu.

Tallinna munitsipaalharidusasutustele hüvitatakse ka Aegna loodusmaja õppeprogrammides osalemiseks tehtud veetranspordi kulud. Uue korra alusel tasub kulud esmalt haridusasutus ise ja esitab seejärel keskkonna- ja kommunaalametile taotluse kulude hüvitamiseks. Vastav summa kantakse haridusasutuse eelarvesse. Hüvitise suurus ühe taotleja kohta on kuni 900 eurot hooaja jooksul ja kuni 13 eurot ühe õpilase kohta.