Avaleht Haridus Betooniühingu üliõpilastöödepreemiad läksid kolme kõrgkooli
Betooniühingu üliõpilastöödepreemiad läksid kolme kõrgkooli

Betooniühingu üliõpilastöödepreemiad läksid kolme kõrgkooli

Eesti Betooniühing andis välja 2019. aasta üliõpilaspreemiad, mis on loodud betoonehitust käsitleva õppetöö edendamiseks.

Preemiad said:

Aleksei Stepanov – Tallinna Tehnikaülikooli ehitiste projekteerimise ja ehitusjuhtimise eriala lõputöö „Täisbetoneeritud õõnte mõju õõnespaneeli põikjõukindlusele suurel koormusel”.

Juhendaja: Johannes Pello, Tallinna Tehnikaülikooli lektor.

Lõputöö retsensent Alar Käes (CES): „Töö keskendub majanduslikult ja tehniliselt olulisele probleemile: õõnespaneeli põikjõukindluse suurendamine paneeli ristlõiget suurendamata. Autor toob välja õõnte täitmisel positiivse mõju ühtlaselt jaotatud koormuse korral ja vähese mõju toe lähedase koondkoormuse korral.”

Kerdo Kütt ja Ranno Rannamäe – Tallinna Tehnikakõrgkooli hoonete ehituse eriala lõputöö „Defektide kaardistamine sildade tehnilise seisukorra hindamisel, kasutades ehitusinfo mudelit”.

Juhendaja: Martti Kiisa, Tallinna Tehnikakõrgkooli professor.

Martti Kiisa: „Töö on aktuaalne, kuna sildade seisukorra hindamisel hetkel laialdaselt kasutatavad kahjustuste ulatuse ja asukoha kirjeldamise meetodid ei pruugi tehniliselt keeruliste ja ulatuslike kahjustustega sildade korral alati anda üheselt arusaadavat ja piisavat informatsiooni. Edukalt on ära kasutatud laserskaneerimise ja fotogramm-meetria abil koostatud ehitusinfomudeleid, mille populaarsus kasvab kiiresti. Seejuures rikastatakse mudelit ülevaatuse käigus kogutava täiendava infoga ja lõpptulemus on praegu kasutatavatest meetoditest märgatavalt tõhusam. Väljatöötatud meetod on koheselt rakendatav ja Tallinna Tehnikakõrgkool võtab selle betoonkonstruktsioonide seisukorra hindamisel peale täiendavat testperioodi kasutusse.”

Klaid Melnikov – Eesti Maaülikooli maaehituse õppekava magistritöö „Klaasjäätmete kasutamine betooni jämetäitematerjalina ning selle mõju betooni survetugevusele”.

Juhendaja: Vello Pallav, Eesti Maaülikooli lektor.

Retsensent, tehnikateaduse doktor Jaak Valgur: “Klaasjäätmete taaskasutamine betoonis vähendab ladestamisel tekkivat reostust, säästab looduslikke täitematerjale ja vähendab betooni valmistamise omahinda, muutudes seega üha aktuaalsemaks.”

Osaleda võivad kõigi Eesti kõrgkoolide üliõpilaste lõputööd. Preemiafondis on ühekordselt väljajagatavana 3600 eurot. Välja jagatakse korraga kuni kolm preemiat. Preemia jagatakse lõputöö koostaja ja juhendaja vahel rahalise suhtena 3:1.