Avaleht Arvamus

Arvamus

Suhted koduste ja eakaaslastega koolis ning huviringides on olulised tegurid, mis määravad ära lapse heaolutunde. Lasteabitelefoni 116111 viimase aja kogemus näitab, et Eesti laste suur koolipinge ja sellest tekkiv stress kombineerituna koduprobleemide ja lapsevanemate vähese tähelepanuga on loonud situatsiooni, kus üha enam lapsi kannatab kurvameelsuse all ja arvab endal olevat depressioon. Sageli jäävad need ohusignaalid […]

Vabariigi presidendi Kersti Kaljulaidi esimene aastapäevakõne oli tema seniste ülesastumiste, kogu tema senise käitumise loogiline jätk: asjalik, selge, nõudlik, praktiline, n-ö kahe jalaga maa peal. Kõik on meie kätes, kui oleme arukad kasutama ainukest maavara, mis meil on ja mis asub kahe kõrva vahel. See ei olnud nii literatuurne ja kujundlik kui Lennart Meri või […]

Jalgrattasõidud viivad mind sageli Võru lähistel asuvale Kirumpää linnamäele, mis on üks äraütlemata mõnus paik. Olen tähele pannud, et igal õhtul tuleb valgel kaubikul sinna üks noor mees, kes istub mäe läänepoolsel küljel kivile, näoga loojuva päikese suunas, ja hakkab mediteerima. Mõnikord ma kogu oma küünilisuse ja nihilismi juures imetlen selliseid inimesi, sest nad on […]

Möödunud aastal viisime edukalt planeeritud lõpptulemuseni enam kui kümme aastat kestnud protsessi, tänu millele vastavad Eesti Energia Narva Elektrijaamade tootmisvõimsused 2016. aastast Eestile täies mahus ja täie karmusega rakendunud Euroopa Liidu keskkonnaregulatsioonidele. Tänases olukorras, kus iga järgmine kasutusele võetav tehnoloogia on eelkäijast suurema efektiivsuse ning väiksema keskkonnamõjuga, võiks järgmine suurem parendus põlevkivitööstuse keskkonnamõjude alanemises seisneda […]

Haus Galerii kunstioksjonid toimuvad regulaarselt iga aasta aprillis ja oktoobris. Pikaajaline traditsioon, mis on toonud eestlaste tagatubadest välja hulganisti suurepäraseid kunstiteoseid, mis muidu oleksid avalikkusele teadmata ja tundmata jäänud. Oli aegu, kus teatud perioodi kunsti varjati ja oli aegu, kus kunstiga poliitilistele eelistustele demonstratiivselt vastu astuti. Haus Galerii kunstiokjoni näitusel olevad 54 teost annavad ülevaate […]

Meie planeedi inimesed vajavad paremat elukorraldust. Kuid kuidas seda saavutada kasvava rahvaarvu tingimustes, mis tõukab osalt tagant ka põgenikelaineid ning sõdu? Üks osa vastusest on ootamatu – rahvastiku kasvu aitab pidurdada kirjaoskus, vesi, elekter ja telekas. Tunnustatud Max Palncki ülikooli teadlane Oskar Burger tegi ülihuvitava uuringu, kus võrreldi loomade ja inimeste energiakasutust ja selle mõju […]

Riigikogu aseesimees Jüri Ratas ütles täna Toompea lossis 20. Augusti Klubi traditsioonilisel aastakoosolekul, et 69 julge riigimehe ja riiginaise tegevus Eesti omariikluse taastamisel on hindamatu. Ratase sõnul seisid nad otsustavatel hetkedel vapralt eesrindel, riskides kõigega oma kodumaa vabaduse nimel. Ratas meenutas Ameerika Ühendriikide esimese presidendi George Washingtoni ütlust „Vabadus, kui ta juured alla saab, on […]

Täna alguse saaval Arvamusfestivalil on Paide Vallimägedesse rajatud ka Keskerakonna ala, kus arutletakse lõimumis- ja pagulaspoliitika, maksupoliitika ning regionaalpoliitika üle. Arutelus lõimumispoliitika küsitakse, kas ETV+ rajamine on selle valdkonna siiani suurim saavutus ning milliseks kujuneb lõimumine teravalt üles kerkinud pagulasküsimuse valguses. Arutelu juhib Euroopa Parlamendi liige Yana Toom, kaasa räägivad Riigikogu liige Mailis Reps, Kristiine […]

Sallimisega on huvitav lugu. Neid, kes on ülisallivad, peaaegu kõike ja kõiki sallivad, reeglina väga ei sallita ning ülimalt sallimatuid ei sallita samuti. Nö normaalsuse piir jookseb seega kuskil vahepeal, kuid on samas äärmiselt subjektiivne ning paiguti hägune. Tegu on huvitava paradoksiga. Ülisallivad, kes on sallimatud ülimalt sallimatute suhtes, on ju samuti sallimatud. Seega ei […]