Avaleht Eesti elu DETAILPLANEERINGUD I Tartu volikogu kehtestas kaks pikka aega menetletud planeeringut
DETAILPLANEERINGUD I Tartu volikogu kehtestas kaks pikka aega menetletud planeeringut

DETAILPLANEERINGUD I Tartu volikogu kehtestas kaks pikka aega menetletud planeeringut

Kehtestamisotsuseni jõudsid täna Ihaste metsaala ja elamukrunte ning vana pärmivabriku ala käsitlevad detailplaneeringud.

Tartu volikogu kehtestas 28 poolt- ja 12 vastuhäälega 2004. aastal algatatud Hipodroomi 4 ja Männimetsa tee 3a kruntide detailplaneeringu.

Ligi 12 hektari suurune hoonestamata ja valdavalt kõrghaljastusega kaetud ala asub Ihastes, sellest 10,7 hektarit on eravalduses. Planeering lubab rajada 28 üksikelamut ehitisealuse pindalaga olenevalt asukohast 250-300 ruutmeetrit. Ühtlasi on elamukruntidel määratud väärtuslikumad säilitatava kõrghaljastusega alad ning kogu planeeringuala kõrghaljastusega kaetud osal on moodustatud viis loodusliku maa krunti. Detailplaneering vastab linna üldplaneeringule, mille järgi on ala maakasutuse juhtotstarve 40 protsenti väikeelamumaa ja 60 protsenti roheala.

Arendaja kohustus on rajada tänavad ja mänguväljak ning anda need ja loodusliku maa krundid tasuta üle linnale, kokku loovutab omanik üle poole talle kuuluvast maast.

Planeeringuprotsessi on saatnud suur avalikkuse tähelepanu, üles jäänud vaidlused puudutavad eelkõige proteste metsaala vähenemise vastu. Abilinnapea Reno Laidre rõhutas, et detailplaneeringuga linn kindlustab praegu eraomandis oleva roheala avaliku kasutuse, samuti paraneb alale juurdepääs ning linnaosa saab mänguväljaku.

Volikogu arengu- ja planeerimiskomisjonis avaldati kahetsust, et planeeringu kehtestamise ajaks ei ole õnnestunud saavutada kõiki asjaosalisi rahuldavat tulemust, kuid leiti, et planeeringulahendus on mõistlik kompromiss eraomaniku ja avalike huvide vahel. Märgiti ka, et elamute lisandumine piirkonda teenib eesmärki hoida maksumaksjaid Tartus ja vähendada valglinnastumisest tekkivaid probleeme.

Volikogu kehtestas täna ka 2008. aastal algatatud Pikk tn 58, Pärna tn 1, Pikk tn 60, 64 ja Uus tn 37 kruntide detailplaneeringu, millega ajaloolise pärmivabriku kvartalist soovitakse kujundada kaasaegne linnaruum.

Ülejõel Pika ja Pärna tänava ristmiku juures asuval ligi 1,4 hektari suurusel planeeringualal paiknevad vana pärmivabriku kompleksi hooned. Planeeringu eesmärk on muuta suhteliselt suletud territoorium avatud ja atraktiivseks keskkonnaks ning leida uus rakendus lagunenud hoonetekompleksile.

Planeering liidab kõik kinnistud üheks krundiks, kuhu on lubatud ehitada neli kuni kuuekorruselist äri- ja eluhoonet. Hoonestus on kavandatud astmelise ja liigendatuna. Säilitatakse pärmivabriku peahoone Pika ja Pärna tänava fassaadid, Pärna tänava äärne kontorihoone ning krundil asuv ajalooline toorainemahuti.

Detailplaneeringu alus on 2014. aastal toimunud arhitektuurivõistluse võitja Salto AB OÜ töö, mida võistluse žürii pidas esikoha vääriliseks suhteliselt lakoonilise, linnaruumiliselt tundliku ja avatud ning olemasolevaid kvaliteete võimendava lahenduse eest.

LEAVE YOUR COMMENT

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga