Avaleht Eesti elu Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit tunnustas parimaid õppureid
Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit tunnustas parimaid õppureid

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit tunnustas parimaid õppureid

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit premeeris 2020. aasta parimaid metsa- ja puiduhariduse magistritöid, rakenduskõrghariduse lõputöid ja kutseõppe õpilasi. Tunnustati parimaid Tallinna Tehnikaülikooli, Eesti Maaülikooli ja Luua Metsanduskooli õppureid.

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu (EMPL) arendusnõuniku Pille Meieri sõnul on hariduse ning teadus- ja arenduskoostöö edendamine oluline osa liidu tegevusest. “Panustades metsa- ja puiduhariduse kvaliteedi paranemisse ja oskustööjõu ettevalmistusse, loome võimalused järeltulevatele põlvedele oma teadmiste ja oskuste järgmisele tasandile viimiseks,” lausub Meier. EMPL tunnustas ja premeeris tublimaid õppureid neljas kategoorias. Stipendiumifondi väärtus oli kokku 2200 eurot.

Roland Rokka ja Tauri Udrase lõputöö käsitles puidu kasutamist ehituses ning pälvis Tallinna Tehnikaülikooli parima magistritöö preemia. Lõputöös selgitati välja jäigast plastvahust soojustusega puittarindite soojus- ja niiskustehniline toimivus kuiva ning märgunud konstruktsiooni korral erinevate niiskuskoormuste juures. Katse käigus paigaldati tehasetingimustes ehitatud testseintele vastavatesse kihtidesse temperatuuri ja õhuniiskuse andurid ning elektroodid puidu niiskussisalduse mõõtmiseks.

Eesti Maaülikooli aastapäeva aktusel andis EMPL juhatuse liige Jüri Külvik üle preemia 2020. aasta parimale puidutöötlemise tehnoloogia rakenduskõrghariduse õppekava lõputööle. Preemia sai Karel Mustrik töö eest „Tammest söögilaua tehnoloogia väljatöötamine“. Lõputöös uuriti võimalusi ja lahendusi, mille kohaselt nurkades olevate lauajalgade asemel luuakse konstruktsioon, mis säilitaks tasakaalu ja looks võimaluse lisakohtade olemasoluks. Töö tulemusena on loodud praktiline ja ajatut väärtust omav ese, mis mahutab oma mõõtudelt maksimaalse arvu kasutajaid ning mille välimuse saab sobitada oma kodu interjööriga.

EMPL tunnustas Luua Metsanduskooli lõpuaktusel parimat metsandusvaldkonna kutseõppurit ning 400 euro suuruse preemia sai Risto Kiisk, kes lõpetas kutseeksamiga metsuri õppekava. Kolme õpinguaasta jooksul on Risto Kiisk olnud kõikidel aastatel oma kursuse parim õppija ning läbinud praktika erinevates metsandusvaldkonna organisatsioonides, kus tagasiside tema oskustele ja teadmistele on olnud positiivne.

EMPL alustas kõrgkoolide parimate metsa- ja puidutööstusega seotud lõputööde autorite tunnustamist ja premeerimist 2004. aastal. Esimesed preemiad said Eesti Maaülikooli Metsandus- ja Maaehitusinstituudi metsatööstuse magistritööde autorid. Aastal 2011 lisandus Tallinna Tehnikaülikooli Inseneriteaduskonna puidutehnoloogia parima magistritöö autasu ning 2016 parima puitkonstruktsioonide (ehitus) teemaline preemia.