Home Kultuur Muusika Eesti Muusika Päevadel vesteldakse geneetilise pärilikkuse teemadel
Eesti Muusika Päevadel vesteldakse geneetilise pärilikkuse teemadel

Eesti Muusika Päevadel vesteldakse geneetilise pärilikkuse teemadel

Eesti Muusika Päevadel leiavad aset ka temaatilised vestlusringid, kus osalevad nii heliloojad, muusikud, folkloristid, etnoloogid, antropoloogid kui ka geeniteadlased.

Reedel, 23. aprillil vesteldakse Eesti Rahva Muuseumis teemal “Kultuuriline ja geneetiline pärilikkus meis ja meie ümber”.

Geenide ja kultuuri mõju inimese kujunemisele on üks teaduses enim vaidlusi tekitanud teema, kus arvamused ja seisukohad kipuvad perioodiliselt käima ühest äärmusest teise. Kas ja kui palju on meie geneetiline pärand meie mõttemaailma ja maailmatunnetust kujundanud? Mis osadest ja mõjudest see geneetiline pärand õieti koosneb? Ja kas või kuidas võiks näha seoseid meie geneetilise pärandi ja nii arhailise pärandkultuuri kui ka praegusel hetkel sündiva kunstiloomingu vahel?

Vestlusringis osalevad etnoloog Art Leete, rahvaluule- ja muusikateadlane Janika Oras, folklorist Madis Arukask ja geeniteadlane Kristiina Tambets, vestlust modereerib helilooja Märt-Matis Lill. Vestlusringi salvestab Klassikaraadio.

25. aprillil saab kuulata järjekordset kohtumist loengusarjast “Helilooja, kes sa oled?”, külaliseks helilooja Tatjana Kozlova-Johannes. Festivalil tuleb esiettekandele koguni kolm Tatjana uudisteost: “Aaria”, “Blow Your House Down” (“Puhu oma maja minema”) ja “To Sing a Song Before the Night Comes” (“Laulda üks laul, enne kui saabub öö”). “Helilooja, kes sa oled?” on Eesti Heliloojate Liidu ja Klassikaraadio koostöös valmiv uudishimulik mõtteruum, kus helilooja avab oma heliloomingu tausta ja mõtteilma. Kohtumist viib läbi kunstiteadlane Andrus Laansalu. Loengusarja salvestab Klassikaraadio.

Tatjana Kozlova-Johannes on õppinud muusikateooriat ja kompositsiooni (juh Toivo Tulev) Georg Otsa nim Tallinna muusikakoolis ja Eesti muusikaakadeemias algul Jaan Räätsa, seejärel Helena Tulve juures (MA). Ta on täiendanud end mh rahvusvahelistel uue muusika kursustel Saksamaal Darmstadtis (2006 ja 2008) ja Itaalias Triestes G. Tartini konservatooriumis (2003–2004, juh Fabio Nieder). Hetkel töötab Kozlova-Johannes Otsa koolis kompositsiooniõpetajana. Ta on saanud mitmeid auhindu: “Made of Hot Glass” pälvis rahvusvahelisel heliloojate rostrumil Pariisis noorte kategoorias III koha (2004). Rostrumil on põhikategoorias kümne parima teose hulka valitud “Disintegration Chain” (2011, Viin) ja “Tule süütamine” (2018, Budapest). Ta on saanud Darmstadti uue muusika suvekursustel Kranichsteini muusikapreemia (2006), pälvinud Elleri preemia 2008. aastal ja Eesti muusika päevade preemia 2004., 2005., 2009. ja 2011. aastal. Osales RO Estonia ja Kanuti Gildi saali MIM-projektis “Eesti ajalugu. Ehmatusest sündinud rahvas”.

27. aprillil kell 17 leiab aset “Residentuu:r: 25. aprilli U: kontserdi avalik kriitika”.

Ansambel U: alustas 2016. aasta sügisel uue omapärase avatud sarjaga “Residentuu:r”, mis algselt kutsus heliloojaid U:-ga koos töötama: 2016.–2017. aastal oli koostööpartner Liisa Hirsch, 2018 Andrus Kallastu, 2019 tegeldi Udo Kasemetsa muusika uurimisega. 2020. aasta teema oli tehisintellekt. 2021. aastal on fookusesse võetud muusikakriitika. “Residentuu:r 2021” püüab vaadelda järgmisi küsimusi: millised on loojate, esitajate, publiku ootused kriitiku tagasisidele, milline roll on kriitikal muusikaskeene mõjutaja, mõtestaja ja reguleerijana. Kuidas parendada ja elavdada koostööd kriitikute ja muusikute vahel.

U: on kutsunud osalema valdkonna suurepärased asjatundjad Eestist, Soomest ja Kanadast, kellega koos arutatakse valitud teemadel. 27. aprillil on vaatluse all U: 25. aprillil Eesti Muusika Päevadel toimuv kontsert. Arutelus saab osaleda ansambel U: Youtube’i kanali ja Eesti Muusika Päevade veebilehe vahendusel.