Home Eesti elu Eesti on baltikumi suurim arenguabi andja
Eesti on baltikumi suurim arenguabi andja

Eesti on baltikumi suurim arenguabi andja

Arengukoostöö ja humanitaarabiga tegelevaid Euroopa vabaühendusi koondav CONCORD Europe avaldas sel nädalal aastaraporti AidWatch 2020, millest selgub, et Eesti on baltikumi suurim finantsilise arenguabi andja, aga alles poolel teel oma eesmärgini tõsta arengukoostööle suunatud ressursse 0.33%ni riigieelarvest. Siiski on progress sinna poole teel. Kuigi aastaga on arenguabi rahastus langenud 0.16% pealt SKTst 0.15%ni, tuleneb see SKT tõusust, sest arengukoostöösse suunatud ressursid on tõusnud 1.25 miljonit eurot, selgub raportist.

Arengukoostöö Ümarlaua (AKÜ) juhataja Agne Kuimeti sõnul on oluline, et käimasoleva kriisi ajal on valitsus jätkanud arengukoostööd samadel alustel ja samades summades nagu plaanitud. “Suve alguses AKÜ poolt tellitud uuringust on näha, et 85% Eesti elanikest oleksid valmis ise panustama arengukoostöösse ning nende jaoks on see oluline teema. Eelkõige ollakse huvitatud tervishoiu, hariduse ja keskkonnateemade arendamisest. See on ka tugev signaal valitsusele, et arengukoostöö rahastuse suurendamine on oluline ning laia toetusega valijate seas,” sõnas Kuimet.

Eesti peamised arenguabi partnerid on idapartnerluse riigid Valgevene, Gruusia, Moldova, Ukraina ja Afganistan. Lisaks on aastal 2020 lisandunud ka näiteks laenuabi Somaaliale.

Antud olukorras on oluline jätkata tööd selle nimel, et Eesti jõuaks oma eesmärgini arengukoostöösse suunatud rahastuse tõstmiseks 0.33%ni SKT-st aastaks 2030. Seda koostöös kohalike kodanikuühendustega, kellel on keskne roll tagamaks, et rahastus läheb õigesse kohta.

Euroopa Liit oma liikmesriikidega on maailma suurim arengukoostöö andja ning aastal 2019 paigutati arengukoostöösse kokku 78 miljardit eurot, mis on 0,46% Euroopa Liidu kogu SKTst. Euroopa Liidu arenguabi tõusis 2018 aastaga võrreldes 6,1 miljardit eurot. Sellegipoolest on aasta 2020 esimene aasta sel sajandil kui üleilmne vaesus on tõusnud.

Euroopa Liidu eesmärk on jõuda 2030. aastaks tasemele, kus arenguabi moodustab 0,7% liidu RKT-st, praeguste trendide jätkudes ei jõuta selleni aga enne 2070. aastat.