Home Haridus Eesti õpilased võivad loodusaineid õppida “Minecraftiga”
Eesti õpilased võivad loodusaineid õppida “Minecraftiga”

Eesti õpilased võivad loodusaineid õppida “Minecraftiga”

Distantsõpe on digivahendite osakaalu õppimises järsult kasvatanud ja õpetajate huvi uusi vahendeid kasutusele võtta on suur. Täna on osades koolides juba kasutusel rahvusvaheline platvorm Better Geo, mis tähendab “Minecraftiga” loodusainete õppimist uuel viisil.

Tallinna Tehnikaülikooli geoloogiainstituudi teaduri Rutt Hintsi sõnul on maailma ühe populaarseima mängu rakendamine loodusainete õpetamiseks ja õppimiseks saavutanud mitmetes riikides populaarsuse. “Rootsi geoloogiateenistuses sündinud ideest on tänaseks kasvanud rahvusvaheline platvorm. Soovime seda uudset tööriista tutvustada ka võimalikult paljudele Eesti koolidele, et loodusainete õpetamist ja õppimist põnevamaks muuta,” räägib ta.

“Minecrafti” plokkidest koosnevas maailmas on ehitiste rajamiseks või töövahendite valmistamiseks vaja koguda erinevaid materjale, näiteks puitu, kivi ja metalli. Better Geo on “Minecrafti” põhimõtetele toetutes loodud mänguline õppematerjal maavarade, ringmajanduse ja jätkusuutlikkuse õppimiseks. “Uus interaktiivne õppevahend on “Minecrafti” laiendus, mis muudab mängu kulgu ja annab sellele uusi funktsioone. Better Geo lisab “Minecrafti” realistliku geoloogia: uued kivimid, mineraalid ja metallid, lisaks nende reaalsed otsimisviisid. Eesti versioonis lisasime maavaradena meile iseloomulikud kivimid ja mineraalid, nagu näiteks gneiss, lubjakivi, granaat ja teised. Ühtlasi saavad õpilased uurimiseks päris kivimikomplekti, mille puhul on ülesandeks mängus tehtud märkmete abil päris kivimite määramine,” lisas ta.

“Paljud lapsed on mänguga juba varasemalt tuttavad, aga kui ei ole, siis mängu loogika on väga lihtsalt õpitav,” loetles Hints õppematerjalina tuntud mängu kasutamise eeliseid ja lisas, et ka õpetajate esmane tagasiside platvormi kasutamisele on olnud positiivne.

Õppemäng sobib eelkõige õpilastele vanuses 8-11 aastat. Grupi suurus oleneb õpilaste kogemustest “Minecrafti” kasutamisel. Better Geo õppematerjalides on mitmeid erineva kestuse ja ettevalmistusajaga ülesandeid.

Better Geo laiendus ja materjalid on tasuta, kuid vajavad eelnevalt paigaldatud “Minecrafti” originaalversiooni. Õpetajad saavad huvi korral ühendust võtta aadressil aleks.strazdin@taltech.ee.