Avaleht Eesti elu Eesti pürgib ametlikult Arktika Nõukogu vaatlejariigiks
Eesti pürgib ametlikult Arktika Nõukogu vaatlejariigiks

Eesti pürgib ametlikult Arktika Nõukogu vaatlejariigiks

Täna esitas Eesti ametlikult taotluse Arktika Nõukogu vaatlejariigiks saamiseks. Taotluses kirjeldatakse Eesti vastavust Arktika Nõukogu vaatlejatele esitatavatele nõuetele ning antakse ülevaade Eesti kogemustest Arktika uurimisel ja võimalikust panusest Arktika Nõukogu töörühmades vaatlejaks saamise korral.

Eesti taotlust tutvustaval videokohtumisel Arktika Nõukogu eesistujariigi Islandi välisminister Gudlaugur Thór Thórdarsoniga rõhutas välisminister Urmas Reinsalu, et Arktika kestliku arengu tagamine ei peaks olema ainult Arktika riikide ülesanne, vaid ka teiste – eriti Arktika lähedal asuvate – riikide kohustus. „Kõige põhjapoolsema mitte-Arktika riigina Eesti tahab ja on valmis seda vastutust kandma,“ kinnitas Reinsalu.

Reinsalu sõnul on otsus taotlus esitada selge näide Eesti pühendumusest ja laialdasest huvist võtta osa Arktika Nõukogu tööst, et aidata kaasa Arktika kestlikule arengule.

Tänu vaatlejastaatusele saaks Eesti senisest oluliselt rohkem kasutada Arktika arengute küsimustes kaasa rääkimisel Eesti teadmisi ja ekspertiisi. „Arktika on üleilmsete kliimamuutuste lakmuspaber – me ei pruugi olla Arktika riik, aga sealsed arengud ei tunne riigipiire ja mõjutavad otseselt ka meid,“ selgitas Reinsalu.

Reinsalu sõnul on Eestil Arktika leidliku naabrina palju pakkuda. Meil on Arktika uurimisel teadmised ja pikk ajalugu ning meie teadlaste leide saab Arktikale hõlpsasti kohandada. Juba praegu on Eesti teadlaste initsiatiivil ja kaasabil loodud teadmine ja lahendused jõudnud ka Arktika Nõukogu juures töötavate töörühmadeni.

Üks olulisemaid sihte oleks e-Arktika loomine Eesti teadlaste ja ettevõtete abiga. Tänu oma kogemustele ja teadmistele ühiskonna digitaliseerimise vallas saaks Eesti aidata polaarkogukondadel minna üle tõhusatele ja turvalistele digilahendustele. Näiteks e-tervise süsteem, tervise infosüsteem ja patsiendiportaal ning digiregistratuur teeks meditsiiniteenused kättesaadavaks ka seal, kus taristu on puudulik.

Eestis paikneb ka maailma suurim Siberi rahvaste geneetiline andmebaas. Eesti pädevus geneetikauuringute ja personaalmeditsiini vallas saab aidata kaasa haiguste ennetamisele ja ravimisele.

Eesti Arktika Nõukogu vaatlejastaatuse taotluse ettevalmistamisse olid kaasatud mitmed ministeeriumid, Vabariigi Presidendi kantselei, riigikogu väliskomisjon, akadeemilised asutused ja erasektori esindajad. Taotluse võttis Vabariigi Valitsus teadmiseks 15. oktoobril 2020 toimunud istungil. Eesti loodab, et taotlus võetakse arutlusele Arktika Nõukogu ministrite kohtumisel tuleva aasta mais.