Avaleht Eesti elu Eesti Standardimis- ja akrediteerimiskeskusse loodi vesinikutehnoloogia standarditega tegelev komitee
Eesti Standardimis- ja akrediteerimiskeskusse loodi vesinikutehnoloogia standarditega tegelev komitee

Eesti Standardimis- ja akrediteerimiskeskusse loodi vesinikutehnoloogia standarditega tegelev komitee

Eesti Standardimis- ja akrediteerimiskeskusse loodi komitee EVS/TK 80 Vesinikutehnoloogiad, mille esimeheks valiti Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledži professor Allan Niidu.

Tehniline komitee on ekspertide kogu, kes on huvitatud vastava ala, antud juhul siis vesinikutehnoloogiaalaste standardite loomises osalemises. Komitee ülesandeks on nii standardimisvajaduse selgitamine, standardite koostamine ja nende ajakohasena hoidmine ning rahvusvahelises ja Euroopa standardimises osalemine.

„Vesinikutehnoloogiate puhul käib Euroopas ja maailmas regulatsioonide väljatöötamine juba mitmeid aastaid, kuid Eesti pole veel sellesse panustanud,“ selgitas EVS/TK 80 esimees Allan Niidu. „Nüüd see võimalus loodi.“

Komitee asub tegutsema nn kodutöö ja koosolekute vormis. Tehniline töö ja dokumentide mustandid tehakse iseseisvalt, koosolekutel lihvitakse seisukohti ja otsustatakse lõplik regulatsiooni tekst. EVS/TK 80 esimene ülesanne on ülevaate saamine üleilmsetest vesinikku puudutavatest standarditest, mis on juba kehtestatud või alles teel sinna. „Samuti saame nüüd saata Eesti esindaja Euroopa ja rahvusvahelise standardiameti vastavatesse komiteedesse,“ selgitas Niidu.

Vesinikutehnoloogiad arenevad kiiresti ning kuna nende kasutuselevõttu nähakse vajaliku sammuna kliimaneutraalsuse saavutamiseks, on teadus-arendustegevuse ja ettevõtluse toetamine tehnoloogiate kasutuselevõtuks ka Euroopa Liidu eesmärkide seas. Uue komitee asutamine annab Eesti huvigruppidele võimaluse Euroopas ja rahvusvahelisel tasandil toimuvate arengutega aegsasti kursis olla ning säilitada konkurentsivõime.