Home Eesti elu Eesti ühineb maailma juhtiva molekulaarbioloogia organisatsiooniga
Eesti ühineb maailma juhtiva molekulaarbioloogia organisatsiooniga

Eesti ühineb maailma juhtiva molekulaarbioloogia organisatsiooniga

Eesti delegatsioon osales sel nädalal Euroopa Molekulaaarbioloogia Laboratooriumi nõukogu istungil Heidelbergis, kus Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Renno Veinthal andis ülevaate Eesti teadus- ja arendustegevusest ja edusammudest Eesti eluteadustes ning nõukogu tegi otsuse võtta Eesti organisatsiooni täisliikmeks.

„Eesti vastuvõtmine Euroopa Molekulaarbioloogia Labori täisliikmeks kinnitab taas kord Eesti eluteaduste kõrget taset ning avardab veelgi meie teadlaste koolitus- ja koostöövõimalusi,“ märkis asekantsler Renno Veinthal. „Pean ühinemise juures väga oluliseks tuumiklaborite kasutamise võimalust. Paraneb meie teadlaste, eriti aga kraadiõppurite, ligipääs spetsiifilisele uurimistaristule – aparatuurile, oskusteabele ja andmebaasidele. Lisaks väärib märkimist juba varasem positiivne kogemus doktorantide ja järeldoktorite mobiilsusest.“

Euroopa Molekulaarbioloogia Laboratooriumis on juba aastaid tagasi töötanud mitmed Eesti tippteadlased, näiteks Andres Metspalu ja Jaak Vilo. Ka praegu töötavad mõned Eesti noorteadlased Hinxtonis ja Heidelbergis asuvates instituutides.

Täisliikme staatus võimaldab Eestil saada rohkem kasu Euroopa ühisest teadusruumist ning pääseda ligi teenustele, mis Eestis puuduvad või vajavad tõhustamist, näiteks mitmed siirdemeditsiini, genoomika ja bioinformaatika teenused.

Eesti on olnud Euroopa Molekulaarbioloogia Laboratooriumi eeldatava liikme staatuses alates 2019. aasta juunist. See oli esimene samm täisliikmeks saamisel ning avas Eestile kolmeks aastaks võimaluse tasuta osaleda organisatsiooni tegevustes. Tänavu sügisel esitas Eesti taotluse Euroopa Molekulaarbioloogia Labori täisliikmeks saamise kohta. Täisliikmeks saamine jõustub pärast Euroopa Molekulaarbioloogia Laboratooriumi aluslepingu ratifitseerimist Riigikogus.

  • Euroopa Molekulaarbioloogia Laboratoorium kui maailma juhtiv molekulaarbioloogia valdkonna teadustaristu organisatsioon asutati 47 aastat tagasi ja sellega on ühinenud 27 riiki (Eesti on 28. liikmesriik). Peamine teaduskeskus asub Saksamaal Heidelbergis.