Avaleht Eesti elu Eestlane asub juhtima Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri Euroopa regiooni tehnilise koostöö korraldust
Eestlane asub juhtima Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri Euroopa regiooni tehnilise koostöö korraldust

Eestlane asub juhtima Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri Euroopa regiooni tehnilise koostöö korraldust

Täna alustab Rahvusvahelises Aatomienergiaagentuuri (IAEA) tehnilise koostöö Euroopa regiooni direktori ametikohal välisministeeriumi pikaajaline diplomaat Eve-Külli Kala. Kala on esimene eestlane, kes Eesti peaaegu 30-aastase agentuuri liikmesuse ajal nii kõrgele ametikohale on jõudnud.

Välisminister Urmas Reinsalu sõnul on Eesti esindatus olulistes rahvusvahelistes organisatsioonides võtmetähtsusega Eesti positsiooni tugevdamisel maailmas. „Eve-Külli on pikaajalise ja tugeva taustaga diplomaat, kelle nimetamine nii kõrgele ja vastutusrikkale ametikohale on Eestile suur tunnustus,“ sõnas Reinsalu. „Eesti liikmesus omavahel tihedalt seotud IAEA nõukogus ja ÜRO Julgeolekunõukogus – ning tänasest ka eestlase positsioon Euroopa regiooni juhina – annab veel terviklikuma koostöövõimaluse mõlemas organisatsioonis.“

„Tehniline koostöö on IAEA peamine mehhanism liikmesriikide, sealhulgas Eesti arenguprioriteetide toetamiseks,“ ütles Eve-Külli Kala. „Selle tõhustamise nimel tuleb uute suundadena edendada agentuuri partnerlussuhteid erafirmade, regionaalsete arengupankade ja teiste finantsinstitutsioonidega. Ees ootab proovilepanev ja märkimisväärse vastutuskoormaga, samas professionaalses mõttes äärmiselt kutsuv töö. Kindlasti püüan kaasa aidata eestlaste suuremale esindatusele agentuuris.“

Eve-Külli Kala on Eesti diplomaat. Välisministeeriumi asus ta tööle 1992. aastal. Aastatel 1992–1996 töötas ta välisministeeriumi poliitikaosakonnas, aastatel 1996–1999 Eesti esinduses Euroopa Nõukogu juures Strasbourgis, aastatel 1999–2001 oli ta välisministeeriumi Kesk- ja Põhja-Euroopa büroo direktor.

Aastatel 2002–2006 oli ta Eesti erakorraline ja täievoliline suursaadik Tšehhis, aastatel 2006–2011 välisministeeriumi personaliosakonna peadirektor. Aastatel 2011–2015 oli ta Eesti erakorraline ja täievoliline suursaadik Austrias, Slovakkias, Kosovos ning ÜRO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide juures Viinis. 2014. aastal juhtis Eve-Külli Kala Wassenaari Kokkuleppe organisatsiooni ning 2015. aastast oli ta Eesti erakorraline ja täievoliline suursaadik ja alaline esindaja Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) juures Viinis.

Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur (inglise keeles International Atomic Energy Agency, IAEA) on 1957. aastal ÜRO egiidi all asutatud rahvusvaheline organisatsioon, mille eesmärk on edendada tuumaenergia rahumeelsetrakendamist ning ära hoida selle kasutamine sõjalisel otstarbel. IAEA-sse kuulub 171 riiki ja selle peakorter asub Viinis. IAEA annab oma tegevusest aru nii ÜRO Peaassambleele kui ka Julgeolekunõukogule. Eesti on IAEA liige 1992. aastast. Perioodil september 2019–september 2021 kuulub Eesti ka IAEA 35 liikmesriigist koosnevasse juhtorganisse – IAEA Nõukokku.
IAEA-l on tähtis roll riikide toetamisel ÜRO kestliku arengu, eeskätt kliimaeesmärkide saavutamisel, tuumatehnoloogia turvalisel kasutamisel ja kiirgusohutuse edendamisel. Näiteks aitas IAEA aastatel 1996–1997 üles ehitada Eesti kiirguskaitse süsteemi ning koostada esimest kiirgusseadust. Eesti teeb IAEA-ga koostööd peamiselt tehnilise koostöö programmi kaudu ekspertide koolitamiseks ning meditsiiniseadmete soetamiseks.
Tehnilise koostöö programm on IAEA peamine mehhanism liikmesriikide arenguprioriteetide toetamiseks sellistes valdkondades nagu tervishoid, põllumajandus, keskkonnakaitse, tööstusrakendused ning tuumaalaste teadmiste arendamine ja haldamine. Eesti prioriteetideks IAEA tehnilise koostöö programmis on vähiravi võimekuse arendamine, radioaktiivsete jäätmete käitlemine ning kiirgusalane õigusloome.

LEAVE YOUR COMMENT

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga