Avaleht Eesti elu Algas suur üle-eestiline arvamuskorje
Algas suur üle-eestiline arvamuskorje

Algas suur üle-eestiline arvamuskorje

Riigikantselei ja rahandusministeerium kutsuvad kõiki Eesti inimesi osalema riigi pikaajalise strateegia loomises ja täitma lühikest küsimustikku: millises Eestis soovid aastal 2035 elada?

„Loodav strateegia „Eesti 2035“ annab Eesti tulevikule raami. Selle koostamise käigus kokkulepitud riigi strateegilistest sihtidest ning olulisematest pikaajalistest reformidest ja investeeringutest sõltub Eesti järgmise kümnendi areng,“ ütles riigikantselei strateegiadirektor Henry Kattago.

Arvamuskorje käigus oodatakse 10. maini kõikide inimeste ja Eestist hoolijate arvamusi, et välja sõeluda viis kõige olulisemat märksõna.

„Arvamuskorje tulemus on üheks sisendiks, mille põhjal hakkame koos huvirühmadeesindajate ja ekspertidega seadma nelja-viit peamist sihti Eestile, mis peavad ühelt poolt põhinema inimeste väärtustel ja ootustel ning teisalt teadlaste, ettevõtjate ja ekspertide teadmistel,“ lisas rahandusministeeriumi asekantsler Kaie Koskaru-Nelk. Pikaajaliste sihtide seadmisele järgnevad üle-eestilised seminarid ja arutelud juunikuus, et hakata analüüsima suuremaid reforme ja rahastusvajadusi.

Eestis on täna väga palju valdkondlikke strateegiaid, mis on omavahel nõrgalt seotud ja millel puudub ühtne suund. Samuti ei võimalda riigieelarve ja -strateegia tsükkel planeerida Eesti elu pikemas, 15 ja enama aasta vaates.