Avaleht Haridus Emmaste ja Kärdla vallamajad võõrustasid töövarje
Emmaste ja Kärdla vallamajad võõrustasid töövarje

Emmaste ja Kärdla vallamajad võõrustasid töövarje

November on töövarjukuu. Emmaste vallamaja võõrustas sel puhul 21. novembril kaht töövarju.

Sofia Saarnak Kärdla põhikoolist sai osa Emmaste vallavanema Hergo Tasuja tööpäevast ja Käina kooli õpilane Liisu Kase tutvus sotsiaaltööspetsialisti Liia Rulli tegemistega.

Vallamajas Kärdlas käis viis 9. klassi õpilast. Vallavanema Reili Ranna töövarjuks oli Tamor Tomson, kes rääkis, et on poliitikast huvitatud ja kui juba töövarjuks minna, siis ikka vallavanema juurde. Tamor tutvus vallamaja ja teenistujatega ning osales erinevatel töökohtumistel. Noore jaoks oli eriti huvitav, et vallavalitsus, töötukassa ja arenduskeskus iganädalaselt mõnd kohalikku ettevõtet külastavad. Selle raames sai ta ka ise külastada Yacht Service Kärdlat.

Vallasekretäri abi Helika Villmäe tegemisi käis jälgimas Jorgen Kuivonen. Jorgen tutvus vallavalitsuse kui ametiasutuse ülesannete ja struktuuriga ning vallavalitsuse kui otsustava organi ülesannetega, samuti vallavalitsuse õigusaktidega, dokumentide kopeerimise ja skaneerimisega. Muu hulgas lahendas Jorgen õiguslikke kaasusi ja tutvus perekonnaseisutoimingute ja rahvastikuregistriga. Interneti vahendusel vaatab ta ka ülekannet volikogu istungist.

Jurist Kairi Arunurmel oli töövarjuks Getter Arunurm, kes tutvus vallamajaga ja teenistujate tööülesannetega, täpsemalt kantselei tööga.

Lastekaitsespetsialistidel Carol Kirsil ja Mari-Liis Leivaltil olid külas Kärdla põhikooli õpilane ja hoolekogu liige Aone Reitav ja Palade põhikooli õpilane Marku-Erik Leivalt. Noortele tutvustati vallamaja ja teenistujaid, kellel oli vahetu võimalus ka noortelt tagasisidet küsida. Kultuurispetsialist Anu Tammearu uuris, kui teadlikud on noored oma võimalustest, millest on saarel puudus ja kuidas vald saaks paremini noori aidata.

Päeva lõpus pidid noored üheskoos lahendama kaks kaasust, mis Helen Härmson ja Kairi Arunurm ette olid valmistanud. Üks oli praktilisema olemusega juriidiline kaasus, teine eetikat puudutav küsimus, mis tõi kaasa elava arutelu.

Noored jäid päevaga väga rahule. “Üllatas, et nii paljud klassikaaslased valisid töövarjupäevaks vallamaja,” ütles Tamor. Marku-Erik võttis päeva rõõmsalt kokku: “Tore oli!”

Ka vallavalitsuse teenistujatel oli rõõm näha säravaid silmi ja võõrustada tegusaid noori.