Avaleht Eesti elu Erikomisjon tutvus haridusministeeriumi korruptsioonivastaste meetmetega
Erikomisjon tutvus haridusministeeriumi korruptsioonivastaste meetmetega

Erikomisjon tutvus haridusministeeriumi korruptsioonivastaste meetmetega

Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon kogunes täna videoistungile, et seoses omastamises kahtlustuse saanud Mailis Repsi juhtumiga saada ülevaade korruptsioonivastaste meetmete rakendamisest haridus- ja teadusministeeriumis.

Komisjoni esimees Eduard Odinets ütles, et ülevaate saamine avalikkuses kerkivatest korruptsioonijuhtumitest on komisjonil tähtis. „Soovime aru saada, kuidas olemasolevate mehhanismide valguses oli haridusministeeriumi valitsemisalas võimalik vastavalt kahtlustusele avalikke vahendeid isiklikuks otstarbeks kasutada,“ selgitas Odinets. Tema sõnul ei ole kindlasti tegemist konkreetse juhtumi paralleelse uurimisega, vaid keskendutakse süsteemile tervikuna. Sellest lähtuvalt kutsuti istungile ka ministeeriumideülesesse korruptsiooniennetamise võrgustikku kuuluv kultuuriministeeriumi esindaja.

Odinets märkis, et komisjoni ülesanne on teha seadusandlikul tasandil kõik vajalik, et kahtlustuses esitatud juhtumid ei korduks. „Komisjon teostab parlamentaarset järelevalvet, me soovime saada ülevaate ministeeriumides kehtestatud reeglitest ja saada aru, mis on ette võetud selleks, et ametiisik ei saaks avalikke vahendeid isiklikuks tarbeks kasutada,“ rääkis Odinets. „Komisjoni ülesanne on jälgida, et kõik oleks õiglane ja läbipaistev. Peame jälgima, miks need asjad on juhtunud ja kas peaks muutma seadust, et need asjad enam ei juhtuks.“

Istungile kutsuti haridusministeeriumi kantsler Mart Laidmets ja kultuuriministeeriumi siseauditi osakonna juhataja Krista Nelson. Istungile kutsuti ka riigikogu liige Mailis Reps, kes teatas komisjonile, et ei osale istungil, kuna seoses käimasoleva uurimisega ei ole tal võimalik kommentaare anda ega küsimustele vastata.