Avaleht Kultuur Ettevõtja eetilistest valikutest suhtes kliendiga
Ettevõtja eetilistest valikutest suhtes kliendiga

Ettevõtja eetilistest valikutest suhtes kliendiga

Ettevõtja eetilistest valikutest suhtes kliendigaMillistest printsiipidest võiks lähtuda ettevõtja suhtlemisel äriklientide ja lõpp-tarbijatega, kuidas vaadata nõudmistele toote või teenuse loomisel ja turustamisel ning mis on tarbijaeetika?

Kliendisuhete eetika peamised küsimused puudutavad usaldust, adekvaatse informatsiooni edastamist, konfidentsiaalsust, mõjutamist kingituste ja soodustuste abil, vastutust oma toodangu eest. Ettevõtja kohustused tarbija ees on seadustega täpsemalt reguleeritud ja tarbija kaitsmisega tegelevad nii riiklikud institutsioonid kui ka vabatahtlikud ühendused. Tarbija põhiõigused on õigus füüsilisele ja majanduslikule turvalisusele, õigus valida mitme pakkuja vahel, õigus enda arvamust ja kaebusi kuuldavaks teha ning õigus korrektsele informatsioonile.

Lisaks klientide huvidele tuleb toote loomisel ja teenuse pakkumisel arvestada intellektuaalse omandi õigustega, mis kaitsevad avastusi, leiutisi, kunstiteoseid, tööstusdisaini lahendusi ja kaubamärke ning millega sätestatakse kaitse kõlvatu konkurentsi vastu.

Tarbijaeetika uurib, kuidas tarbija valib enda kasu ja müüja kasu vahel. Müüjat kahjustava käitumise võib jagada neljaks: tarbija püüab aktiivselt ja teadlikult müüja arvelt kasu saada (nt vahetades poes kauba hinnasildi soodsama vastu); tarbija jääb passiivseks ja laseb juhuslikult tekkinud olukorral jätkuda (nt jättes reageerimata, kui müüja annab tagasi liiga palju raha); tarbija petab müüjat, ilma et ta ise mõistaks käitumisviisi ebaseaduslikkust (nt valetamine sissetulekute kohta laenu taotlemisel); või siis tarbija ei taju olukorda müüjale kahjulikuna (nt kopeerides loata laserplaate).

Tarbijatel on võimalik mõjutada ettevõtte eetilist või ebaeetilist käitumist ostuvalikute ja boikoteerimisega. Milline on aga deklareeritud eetilise hoiaku ja tarbijate tegeliku ostukäitumise vahekord? Alati jääb küsimus, milline on eetiliste väärtushinnangute koht teiste ostukäitumist mõjutavate tegurite hulgas?*

* Polonsky, M. J. et al. Consumer Ethics in the European Union: A Comparison of Northern and Southern Views.

Vaata ka: reklaamieetika; intellektuaalne omand ja autorikaitse

ALLIKAS: TÜ EETIKAVEEB

Uuri materjalide kohta lähemalt SIIT

LEAVE YOUR COMMENT

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga