Avaleht Ukraina rahva toetuseks UKRAINA RAHVA TOETUSEKS I Ettevõtjaid oodatakse annetama nutiseadmeid Ukraina lastele hariduse jätkamiseks
UKRAINA RAHVA TOETUSEKS I Ettevõtjaid oodatakse annetama nutiseadmeid Ukraina lastele hariduse jätkamiseks

UKRAINA RAHVA TOETUSEKS I Ettevõtjaid oodatakse annetama nutiseadmeid Ukraina lastele hariduse jätkamiseks

Lastekaitse Liit ning Haridus- ja Teadusministeerium kutsuvad ettevõtjaid üles annetama nutiseadmeid, et Ukraina lapsed ja noored saaksid õppetöös osaleda.

Kaks aastat tagasi, kui maailma tabas ränk pandeemia, tegi Eesti riik otsuse, et siinsed koolid viiakse üle distantsõppele. Üsna pea selgus, et paljudel lastel puuduvad õppetööks vajalikud seadmed – nii sündis kodanikualgatus “Igale koolilapsele arvuti”. Kiirelt üle-eestiliseks liikumiseks kasvanud algatuse raames vahetas eriolukorra ajal omanikku enam kui 1600 arvutit. Lastekaitse Liit on alates 2020. aasta aprillist koordineerinud kõnealuse projekti ettevõtete poolt annetatud arvutite toimetamist abivajajateni. 2021. aastal hankis liit Haridus- ja Teadusministeeriumilt saadud 0,9 miljoni euro suuruse tegevustoetuse eest 2776 sülearvutit, mis anti üle 330 koolile üle Eesti, kes laenutasid arvuteid abivajajatele peredele.

“Tänaseks on Eestisse sõja eest pagenud juba üle kümne tuhande Ukraina lapse ja noore, kes jätkavad oma katkenud haridusteed meie haridusasutustes. Ukraina pered ja lapsed on siia saabunud vaid hädavajalikuga. Peame saabunud lapsi toetama ja hoidma ning nad võimalikult kiiresti õppetöösse kaasama, kuid selleks on meil tarvis seadmeid. Olen väga tänulik Lastekaitse Liidule ja kõigile ettevõtetele, kes saavad Ukraina laste õppetööd toetada arvutite ja teiste vahenditega – see on meie ühine pingutus,” sõnas haridus- ja teadusminister Liina Kersna ning lisas, et seadmete olemasolu on vajalik õppetöös osalemiseks, sealhulgas näiteks rahvusvahelises Ukraina distantsõppekoolis.

Lastekaitse Liit on alustanud abivajaduse kaardistamist koostöös kohalike omavalitsustega. “Vaatamata sellele, et hetkel on fookuses Ukrainast saabuvate laste toetamine, ootame omavalitsustelt infot kõikidest lastest, kes vajaksid õppetööks arvutit või muud seadet,” toonitas Lastekaitse Liidu juhataja Varje Ojala, kelle sõnul on ettevõtete soov aidata jätkuvalt suur.

“Meil on hea meel tõdeda, et Eestis on mitmeid ettevõtteid, kes hoolivad keskkonnast ning selmet utiliseerida veel töökorras olevad arvutid, annavad neile uue elu annetades seadmed abivajajatele,” ütles Ojala. “Hiljuti andis Telia teada, et toetab algatust vajaminevate seadmete kogumisega nii oma töötajatelt kui ka klientidelt. Lisaks mitmesugustele seadmetele on Telial plaanis enim abi vajavaid lastega peresid toetada lühiajaliselt ka ruuterite ja internetiühendusega. Täpsema mahu saame kokku leppida siis, kui oleme saanud vajaliku info kohalikelt omavalitsustelt.”

Ettevõtted, kes soovivad toetada abivajajaid vajalike seadmetega, saavad sellest märku anda aadressil heategu@lastekaitseliit.ee. Oodatud on töökorras arvutid, mis on kuni 5 aastat vanad ning ühenduvad internetiga.

Soovi korral saavad kõik huvilised kõnealuseid tegevusi toetada ka rahaliselt. Lastekaitse Liidule saavad ettevõtted annetada tulumaksuvabalt. MTÜ Lastekaitse Liidu arveldusarvele EE652200221001192369 selgitusega „Annetus – Igale koolilapsele arvuti!” saabunud rahalisi vahendeid kasutab liit selleks, et teostada lastele annetatavale seadmetele tehniline kontroll, soetada õppetööks vajalikke lisaseadmeid nagu kaamerad, mikrofonid ja muu ning vajadusel transportida kõik eelnev abivajajateni.