Home Haridus Ettevõtliku Kooli koordineerimist alustas Kristel Koddala
Ettevõtliku Kooli koordineerimist alustas Kristel Koddala

Ettevõtliku Kooli koordineerimist alustas Kristel Koddala

Haridusprogrammiga Ettevõtlik Kool liitunute arv on viimaste kuude jooksul kasvanud jõudsalt nii koolide kui ka lasteaedade osas üle Eesti.

“Ettevõtliku Kooli rakendamine toetab ettevõtlikkuse arendamist igas vanuseastmes. See võib esmapilgul tunduda küll raske ja liigse pingutusena, kuid pingutades õpime, proovides ja julgustades avastame! Programmi rakendamine aitab arendada õpetajate, õppijate ja lapsevanemate algatusvõimet ning koostööd, läbi praktiliste tegevuste aitab see luua seoseid päriseluga, toetab sotsiaalseid oskuseid ja usku endasse. Kui saaksin aega tagasi kerida, siis kooli valides otsustaksin kindlasti Ettevõtliku Kooli kasuks,” räägib Ettevõtliku Kooli üle-eestiline koordinaator Kristel Koddala.

Ettevõtlikus Koolis on õpetajate ülesandeks kaasata lapsi kõigisse arenguetappidesse ja -protsessidesse nii, et initsiatiiv ja õppimislust lähtuksid õpilastest endist. Ettevõtliku Kooli metoodika alusel tegutsevates haridusasutustes on kümnekonna aasta jooksul märgatud laste kiiremat iseseisvumist, suuremat huvi uute teemade vastu, õpilaste kriitilise eneseanalüüsi võimekuse suurenemist, erakordselt tugevat usalduslikku suhet pedagoogide ning õpilaste vahel.

Programm tervitab värskeid liitujaid: Pärnu Raeküla Kool, Nõva Kool, Tallinna Mustjõe Gümnaasium, Kadrina Keskkool, Kose Lasteaed Päevalill, Imavere Lasteaed Mõmmi, Tallinna Lepatriinu Lasteaed, Sillamäe Lasteaed Pääsupesa, Vaivara Lasteaed, Palade Lasteaed.

Kaisa Kaljumäe, Ettevõtliku Kooli koordinaator Pärnu Raeküla Koolis, räägib haridusprogrammis osalemise eelistest: „Pärnu Raeküla Kooli tunnuslause on: “Me ei õpi mitte kooli, vaid elu jaoks.” Ettevõtliku Kooli haridusprogrammiga liitumine annab meile lisateadmisi, kuidas noori veelgi teadlikumalt tegevustesse kaasata, toetades nende initsiatiivi ja soovi ise midagi ära teha, seostada õpitavat igapäevaeluga ning toetada nende üldist ettevõtlikkuspädevust.“