Avaleht Eesti elu Euroopa komisjon aitab parandada noorte tööhõivet Eestis
Euroopa komisjon aitab parandada noorte tööhõivet Eestis

Euroopa komisjon aitab parandada noorte tööhõivet Eestis

TööEuroopa Komisjon (EK) tegi täna ettepaneku eraldada 2015. aastal miljard eurot noorte tööhõive parandamiseks, abi peaks jõudma kuni 650 000 nooreni.

“Toetame liikmesriikide meetmeid ligikaudu miljardi euroga, et noored leiaksid töökoha, läheksid õppima või praktikale,” ütles euro ja sotsiaaldialoogi eest vastutav asepresident Valdis Dombrovskis.

Tööhõive, sotsiaalküsimuste, oskuste ja töötajate liikuvuse volinik Marianne Thyssen lisas, et praegu ei leia rohkem kui viiendik tööturul olevatest noortest tööd ja see on lubamatu.

Kuni miljardi euro suuruse toetusega suurendatakse kuni 30 korda eelrahastamist, mida liikmesriigid saavad noorte tööhõive edendamiseks.

Uute töökohtade loomisest hoolimata on noortel tihti raske tööturule edukalt siseneda ja seepärast keskendub noorte tööhõive algatus eelkõige noorte tööhõivele ja väljaõppele. Kõik liikmesriigid on liitunud noortegarantii algatusega, mille eesmärk on tagada, et nelja kuu jooksul pärast kooli lõpetamist või töökoha kaotamist leiavad alla 25-aastased noored töö, väljaõppe- või praktikakoha.

Kolmapäeval esitatud ettepanekuga aidatakse seda garantiid ellu viia kooskõlas kohustustega, mille komisjon on võtnud oma 2015. aasta tööprogrammis.

Ettepanekuga suurendatakse noorte tööhõive algatuse eelrahastamise määra 2015. aasta eelarves 1–1,5 protsendilt 30 protsendile.

Komisjoni ettepanek luua noortegarantii võeti Euroopa Liidu (EL) ministrite nõukogu otsusel vastu 22. aprillil 2013. aastal ja Euroopa Ülemkogu avaldas sellele toetust 2013. aasta juunis. Kõik 28 liikmesriiki on esitanud oma noortegarantii rakenduskavad ja kehtestavad konkreetsed meetmed. Komisjon jälgib riiklike noortegarantii kavade rakendamist Euroopa poolaasta raames.

EL rahastab noortegarantiid peamiselt Euroopa Sotsiaalfondi kaudu ning ajavahemikul 2014–2020 on Euroopa Sotsiaalfondi kogueelarve ligikaudu 86 miljardit eurot.

LEAVE YOUR COMMENT

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga