Home Ukraina rahva toetuseks Euroopa Liidu ministrid kavandasid Euroopa ja Ukraina põllumajanduse tulevikku
Euroopa Liidu ministrid kavandasid Euroopa ja Ukraina põllumajanduse tulevikku

Euroopa Liidu ministrid kavandasid Euroopa ja Ukraina põllumajanduse tulevikku

Brüsselis toimus põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogu, kus ministrite arutelu peamine fookus oli Ukraina põllumajandustootmise olukorral ja ühendustel.

Maaeluminister Urmas Kruuse leiab, et peame olema Ukrainaga solidaarsed, tegema igakülgset koostööd ja aitama leida lahendusi. „Väga oluline on jätkuvalt toetada ka Eesti tootjaid ja toidutööstust ajal, mil energiahinnad Euroopa Liidus on kõrged,“ arvab Kruuse. Eesti toetas ettepanekut pikendada sõja tõttu ellu kutsutud abimeetmeid ühe aasta võrra. „Arvestades Venemaa kestvat agressiooni ja sellest tingitud keerulist olukorda toidutootmises ning energiavarustuses, ei näe ma muud võimalust, “ kommenteeris maaeluminister oma ettepanekut.

Eesti toetas koos Poola ja paljude teiste riikidega vajadust täiendada taimekaitsevahendite säästvat kasutamist puudutava ettepaneku mõjuhinnangut. „Leiame, et roheleppe eesmärkide saavutamisel tuleb paremini arvesse võtta Euroopa ja maailma kindlustatust toiduga, mis pole pälvinud Euroopa Komisjoni piisavat tähelepanu,“ ütles maaeluminister Urmas Kruuse.

Maaeluministeeriumit esindavad Brüsselis toimuval Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogu istungil maaeluminister Urmas Kruuse ning asekantsler Siim Tiidemann.