Avaleht Kultuur Fotod! Ettepanek Sillamäe foorumil: rohkem kohtumisi kultuuritegijatega
Fotod! Ettepanek Sillamäe foorumil: rohkem kohtumisi kultuuritegijatega

Fotod! Ettepanek Sillamäe foorumil: rohkem kohtumisi kultuuritegijatega

Sillamäe kultuurikeskuses toimus eile,  6. veebruaril kultuurifoorum „Kultuur ja haridus järgmise kümnendi lävel“.

Kuuendat korda toimunud foorumil keskenduti väljakutsetele, mis ootavad Ida-Virumaad ees järgneval kümnel aastal nii kultuuri-, hariduse- kui ka lõimumisvaldkonnas ning arutleti, kuidas toetada kodanikuühiskonna algatusi.

Mitmete riiklike arengukavade koostamise tõttu eelseisvaks kümneks aastaks on uued algatused teretulnud nii kultuuri- kui ka haridusvaldkonnas. Foorumil osalejad vahetasid mõtteid, kuidas innustada piirkonna elanikke rohkem kaasa lööma laulupeoliikumises, kuidas motiveerida noorsootöö eestvedajaid ja käivitada uusi programme ka vanemale elanikkonnale. Üheks keskseks aruteluteemaks kujunes ka Narva kui võimalik Euroopa kultuuripealinn ja selle tiitli mõju piirkonna arengusse. Osalejad tõdesid kultuuri ja hariduse koosmõju tähtsust ning riigi, kohaliku omavalitsuse ja kodanikuühiskonna koostöö vajalikkust.

„Võtmeküsimuseks piirkonna arengus hinnati infovahetust, elukestva õppe väärtustamist ja aktiivset osalust ühiskonnaelus. Ühe ettepanekuna jäi kõlama, et Ida-Virumaa linnades võiks toimuda Eesti filmide festival ja enam kohtumisi kirjanike, kunstnike ja teiste kultuurivaldkonna tegijatega,“ loetles kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler Piret Hartman.

Foorumil tegid ettekandeid laulu- ja tantsupeo sihtasutuse teabejuht ja Eesti laulu ja tantsu juubeliaasta koordinaator Sten Weidebaum, kultuuripoliitika põhialuste dokumendi Kultuur 2030 koostamise juht ja kultuuriministeeriumi teatrinõunik Katre Väli ning riikliku lõimumiskava Lõimuv Eesti 2030 koostamise protsessi juht ja kultuuriministeeriumi peaspetsialist Olga Sõtnik. Haridus- ja teadusstrateegia 2035 koostamist tutvustas haridusministeeriumi analüüsiosakonna asejuht Tatjana Kiilo.

Fotod: Anastassia Volkova