Home Eesti elu FOTOD I Tallinna linnapeaks valiti taas Mihhail Kõlvart
FOTOD I Tallinna linnapeaks valiti taas Mihhail Kõlvart

FOTOD I Tallinna linnapeaks valiti taas Mihhail Kõlvart

Tallinna linnavolikogu valis tänasel erakorralisel istungil linnapeaks Mihhail Kõlvarti, kes on Tallinna linnapea ametis olnud alates 2019. aasta aprillist. Mihhail Kõlvarti jätkamist linnapeana toetas 45 linnavolikogu liiget. Opositsioon esitas linnapea kandidaadiks Urmas Reinsalu, teda toetas 21 volikogu liiget. Samuti kinnitati istungil linnavalitsuse struktuur ja nimetati abilinnapead.

Vastavalt koalitsioonilepingule ning linnavalitsuse moodustamiseks peetud läbirääkimistele tegi linnapea ettepaneku nimetada ametisse abilinnapead Betina Beškina (sotsiaalhoolekanne, tervishoid), Andrei Novikov (transport, linnavara), Vadim Belobrovtsev (sport, haridus, integratsioon), Vladimir Svet (kommunaal ja keskkond), Madle Lippus (linnaplaneerimine), Kaarel Oja (kultuur), Joosep Vimm (ettevõtlus). Ettepanekut toetas 44 linnavolikogu liiget.

Linnavolikogu esimehe Jevgeni Ossinovski sõnul on oluline, et uus linnavalitsus saab kiirelt tööd alustada, sest lähinädalatel peab volikogusse jõudma järgmise aasta Tallinna eelarve, mis on linnajuhtimise tähtsaim dokument. „Tallinnas peab olema tagatud kõigi linnaelanike toimetulek ja heaolu. Kindlasti tuleb fookus suunata koroonakriisi mõju vähendamisele ning toetada kõige enam kannatanud sektoreid, aga eelkõige inimesi. Meil on meeskond, et tõhusalt, efektiivselt ja hästi valitseda,“ lausus volikogu esimees.

Samuti otsustas linnavolikogu tänasel istungil moodustada kümme alatist komisjoni ja valis nende esimehed ja aseesimehed: haridus- ja kultuurikomisjon (esimees Deniss Presentsov, aseesimees Ivan Makarov), innovatsioonikomisjon (esimees Aivar Riisalu, aseesimees Toomas Uibo), keskkonna- ja kliimakomisjon (esimees Maris Hellrand, aseesimees Liina Normet), korrakaitse- ja tarbijakaitsekomisjon (esimees Kalle Klandorf, aseesimees Riina Solman), linnamajanduskomisjon (esimees Urmas Mardi, aseesimees Joel Jesse), linnavarakomisjon (esimees Eha Võrk, aseesimees Erik Vest), rahanduskomisjon (esimees Maris Sild, aseesimees Argo Luude), revisjonikomisjon (esimees Urmas Reinsalu, aseesimees Jevgeni Ossinovski), sotsiaal- ja tervishoiukomisjon (esimees Märt Sults, aseesimees Helle-Moonika Helme) ja õiguskomisjon (esimees Peeter Järvelaid, aseesimees Mart Kallas).

Ühtlasi otsustati kinnitada linnavolikogu esimehe ametikoht palgaliseks ning määrati hüvitis linnavolikogu aseesimehele Kalle Klandorfile. Vastavalt 21. veebruaril 2013 kehtestatud palgapõhimõtetele on linnavolikogu esimehe ja linnapea palk 6100 eurot, linnavolikogu aseesimehele määras volikogu hüvitiseks 50% palgalisele linnavolikogu aseesimehele ettenähtud tasust, hetkel on see 2600 eurot. Kuna linnavolikogu teine aseesimees Kristen Michal on oma linnavolikogu liikme volituste ajal ka riigikogu liige, siis talle seadusest tulenevalt linnavolikogu töö eest hüvitist ei maksta.