Avaleht Eesti elu Hiiumaa sotsiaalkeskuse erihooldekodu saab nurgakivi
Hiiumaa sotsiaalkeskuse erihooldekodu saab nurgakivi

Hiiumaa sotsiaalkeskuse erihooldekodu saab nurgakivi

Kärdlasse ehitatakse Hiiumaa sotsiaalkeskuse uue hoonekompleksi esimese etapina erihooldekodu 20 kliendile. 31. juulil paigaldatakse hoonele pidulikult nurgakivi. Hooldekodu avatakse 1. septembril 2020.

Hooldekodu toob Hiiumaale kaks uut erihoolekandeteenust, mis on mõeldud raske, sügava või püsiva psüühikahäirega inimestele.

Kogukonnas elamise teenust pakutakse 10 inimesele, kelle paremaks toimetulekuks, töö- ja sotsiaalsete oskuste arendamiseks on loodud sobiv peresarnane elukorraldus majutuse ja toitlustamisega. Teenuse abil soodustatakse inimese iseseisvat toimetulekut ühistes majapidamisega seotud ja muudes igapäevaseid oskusi arendavates tegevustes.

Ööpäevaringset erihooldusteenust pakutakse samuti 10 inimesele. Nad saavad esmakordselt Hiiumaal võimaluse elada erivajadustega toimetulekuks kohandatud keskkonnas, kus neid abistab koolitatud personal.

Kuna seni pole selliseid võimalusi Hiiumaal pakutud, on potentsiaalsete klientide lähedaste ja perede hoolduskoormus suur. Osa teenusesaajaid elab Mandri-Eesti sotsiaalhoolekandeasutustes, mistõttu pereliikmed peavad tihti reisima, et lähedasi külastada. Seega paraneb ka teenusesaajate lähedaste olukord, töötamisvõimalus, tekib juurde vaba aega oma huvidega tegelemiseks ja puhkamiseks. 10 ööpäevaringse erihooldusteenuse teenuskoha loomine võimaldab mandrilt tagasi tuua seal erihooldusteenusel kliendid ja tagada täna kodudes elavatele ööpäevaringse erihooldusvajadusega inimestele võimalused saada professionaalset abi ja kliendi erivajadustele kohandatud elutingimusi, sealjuures säilitades lähedase kontakti pereliikmetega. Erihooldusteenuse saajatele tagatakse võimalus jätkata ka töötegevustega, et tagada nende päevadele sisu.

Hiiumaal saab täna erihoolekandeteenuseid 46 klienti. Pakutakse igapäevaelu toetamise, töötamise toetamise ja toetatud elamise teenust ning päeva- ja nädalahoiu teenust.

Uus hooldekodu loob Hiiumaale juurde kuni 10 uut töökohta, millest kuus on tegevusjuhendajatele. Hooldekodu juurde rajatakse kuuekohaline parkla. Suur osa alal asuvast õunaaiast jääb alles.

Ehitise projekteeris arhitektuuribüroo Studio Paralleel. Ehitab Eston Ehitus. Erihooldekodu läheb maksma veidi üle 1,1 miljoni euro, millest 638 000 eurot on Euroopa Liidu toetus.

Mais-juunis lammutati samal kinnistul asunud nõukogudeaegsed militaarehitised: üheksa amortiseerunud abihoonet, estakaadid, settekaevud. Samas asuva endise piirivalvekordoni saatus on veel lahtine.

Sotsiaalkeskuse ehituse teise etapi töödega on kavas samasse rajada pansionaat, eakate päevahoid ja erivajadustega laste keskus.