Home Eesti elu Homme algava konverentsi Psycherence eel loodi MTÜ Psühhedeeliateadus
Homme algava konverentsi Psycherence eel loodi MTÜ Psühhedeeliateadus

Homme algava konverentsi Psycherence eel loodi MTÜ Psühhedeeliateadus

Asutamisel oleva MTÜ Psühhedeeliateadus juhatuse üks liikmetest, Tartu Ülikooli teadur Helle Kaasik peab oluliseks ühiskonnas teadusliku info jagamist psühhedeelsete ainete kohta ja terviseriskide vähendamist, aga ka teemaga seotud rahvusvahelist koostööd ja inimeste õiguste kaitset.

Helle Kaasik on Tartu Ülikoolis kaitsnud magistritöö teemal „Eesti ayahuasca tarvitajate psüühika“ ning ka hiljem teemat edasi uurinud.

“Püüame teaduslikult mõista, kuidas ja miks inimesed psühhedeelikume kasutavad ja millised on nende kasutamise tulemused, millised asjaolud neid tulemusi mõjutavad ja kuidas vähendada psühhedeelikumide kasutamisega seotud riske,“ selgitas Kaasik MTÜ loomise eesmärke. „Samuti püüame ära hoida psühhedeelikumide kasutajate tagakiusamist ja diskrimineerimist ühiskonnas. Mõistlikult kasutajad tuleks rahule jätta, vähestel ebamõistlikult kasutajatel aga tuleb aidata oma olukorrast aru saada ja aine kuritarvitamine lõpetada.“

Ta lisas, et paljudel inimestel on soov ja vajadus aeg-ajalt oma teadvuse seisundit muuta, et kogeda iseennast ja maailma teistmoodi kui tavaliselt. Meie kultuuris on sotsiaalselt sallitud teadvusemuutmise vahendiks alkohol. Erinevalt alkoholist ei tekita psühhedeelikumid kehalist sõltuvust ega soodusta vägivaldsust, aga ka nende kasutamisel on omad riskid, mida tuleb teada ja jätkuvalt uurida.

MTÜ Psühhedeeliateadus plaanib korraldada koolitusi, infopäevi ja konverentse, samuti psühhedeeliast huvitatute kohtumisi ja suhtlemisvõimalusi. „Tuleb ausalt ja avalikult rääkida psühhedeelikumide kasutamise headest ja halbadest külgedest, et inimesed mõistaksid seda teemat paremini. Püüame selle poole, et väheneksid asjatud hirmud ja ebarealistlikud lootused seoses psühhedeelikumidega, et inimesed teeksid mõistlikke ja teadlikke otsuseid ning et ka seadused teaduslike teadmistega rohkem arvestaksid,“ märkis Kaasik.

Helle Kaasik teeb teaduskoostööd ayahuasca uurimise alal Brasiilias asuva Campinase Ülikooli (UNICAMP) teadlastega ning MTÜ raames on kavas rahvusvahelist koostööd laiendada.

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *