Home Eesti elu Inimese eesti.ee postkast seotakse tema rahvastikuregistris olevate kontaktandmetega
Inimese eesti.ee postkast seotakse tema rahvastikuregistris olevate kontaktandmetega

Inimese eesti.ee postkast seotakse tema rahvastikuregistris olevate kontaktandmetega

Valitsus kiitis 18. märtsil heaks ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Suti ettepaneku Eesti teabevärava eesti.ee määruse muutmiseks, et edaspidi saaks edastada inimestele eesti.ee kaudu teavitusi nende rahvastikuregistris ametlike kontaktandmetena olevatele e-posti aadressidele ja telefoninumbritele.

„Seni oli meil olukord, kus riigil on rahvastikuregistris inimeste kontaktandmed olemas, aga meil puudub võimalus neile isegi eluliselt vajalikku infot edastada, kui ta pole enda eesti.ee postkasti edasi suunanud. Uuendatud määrusega muudame suunamise automaatseks, et teave nagu näiteks kutse vaktsineerimisele või teavitus juhtimisõiguse aegumisest jõuaks inimesteni lihtsamini ja kiiremalt. Vaktsineerimisele kutsumine näitas, et varasem praktika, kus inimene peab ise enda eesti.ee postkasti edasi suunama, ei taga piisavalt operatiivset infovahetust. Seetõttu lahendame nüüd kiirelt pudelikaela ära, sealhulgas andmete ühekordse küsimise põhimõtet rakendades,“ selgitas minister Andres Sutt.  

Edaspidi jõuavad riigi teavitused ka nende inimesteni, kes ise pole oma eesti.ee postkasti ümber suunanud või seni eesti.ee keskkonnas oma kontakttelefoni esitanud, kuid kelle e-posti aadress või telefoninumber on olemas tema ametliku kontaktina rahvastikuregistris.

„Kuna kriisi oludes on just vaktsineerimisega seotud info edastamisega kiire, tegime ka selle muudatuse kiireloomulisena, aga sellest võidame ka edaspidi. Inimese jaoks muutub riigiga asjaajamine ja suhtlus veelgi lihtsamaks ja riigina jõuame infoga paremini ja rohkemate inimesteni,“ kinnitas minister.

Riigi Infosüsteemi Ameti peadirektori asetäitja Margus Armi sõnul oli seni teabeväravas oma e-posti aadressi ümber suunanud 434 000 inimest. „Nende inimeste puhul, kes aga ametlikku e-posti aadressi ümber suunanud pole ega ole ka SMS-i teel toimivat teavitusteenust aktiveerinud, on tõsine oht, et asutuste olulised teavitused ei jõua kas üldse või piisavalt kiiresti kohale,“ selgitas Arm. Tema hinnangul on eesti.ee postkasti sidumine rahvastikuregistrisse kantud andmetega inimeste jaoks kõige vähem koormav ja ka tehniliselt kiiresti teostatav. „Muudatuse järgselt ei pea inimesed ise @eesti.ee postkasti suunama. Küll aga peaks ta üle kontrollima, kas teavitused suunatakse e-posti aadressile, mida inimene ka veel kasutab.“

Inimesele jääb ka edaspidi endale õigus esitada teavituste kättesaamiseks muud kontaktandmed, tehes teabeväravas vastavad muudatused.