Avaleht Eesti elu Jätkub lastekaitsealane seminar sarjast „Samal poolel – lapse poolel“
Jätkub lastekaitsealane seminar sarjast „Samal poolel – lapse poolel“

Jätkub lastekaitsealane seminar sarjast „Samal poolel – lapse poolel“

Symbol home from hands isolated on whiteTäna toimub MTÜ Lastekaitse Liidu eestvedamisel Tallinna Ülikoolis suhtlusõigusele ja täitemenetlusele keskenduv seminar, millele koguneb 140 lastekaitsespetsialisti üle Eesti.

Tegu on järjekorras neljanda tasuta seminariga õigusalaste seminaride sarjast „Samal poolel – lapse poolel“, mis on suunatud lastekaitsetöötajate pädevuse tõstmisele ning mida MTÜ Lastekaitse Liit korraldab koostöös Eesti Advokatuuri ja Tallinna Ülikooli Sotsiaaltöö Instituudiga.

Eestis on lapse hooldusõigust ja suhtlusõigust puudutavate vanemate vaheliste kohtuvaidluste hulk väga suur. Aastal 2014 lahendati kohtus kokku 3409 perekonnaasja. Seminari teemavalik on tingitud muuhulgas asjaolust, et vanemate vahelise konflikti lahendamine hõlmab endas ka lastekaitsetööd, samuti osalevad lastekaitsetöötajad lapsega suhtlemise võimaldamise asjades toimuvas täitemenetluses.

Lapse suhtes toimuvad menetlused peavad tagama lapse õiguste piisava kaitse ja õiglase tasakaalu lapse ja vanema õiguste vahel. „Kahjuks tuleb tunnistada, et hooldusõigust ja suhtlusõigust puudutavates vaidlustes keskenduvad vanemad tihti pigem omavaheliste probleemide lahendamisele ja lapse huvid jäävad tahaplaanile. Riik peab tagama laste igakülgse kaitse vanemate vahelistes vaidlustes, muuhulgas kui üks vanem algatab teise vanema suhtes täitemenetluse suhtluskorda puudutava kohtulahendi täitmiseks,” rääkis MTÜ Lastekaitse Liidu juhataja Martin Medar.

Samas kinnitas õiguskantsler 27. märtsil justiitsministrile ja sotsiaalkaitseministrile esitatud märgukirjas, et täitemenetluse seadustiku §-s 179 sätestatud täitemenetluse kord lapsega suhtlemise võimaldamise asjades on vastuolus põhiseadusega ja riivab ebaproportsionaalselt põhiseaduse §-s 26 sätestatud lapse õigust perekonna- ja eraelu puutumatusele, kuna ei ole tagatud lapse õigus ärakuulamisele ja tema parimate huvide esikohale seadmisele.

MTÜ Lastekaitse Liit on seisukohal, et Eestist peab saama riik, kus perekonnaõiguslike lahendite sundtäitmine ei toimu lapse tahte vastaselt ja seadusandlus on kooskõlas Lapse õiguste konventsiooniga.

Seminaril teevad ettekanded oma ala tunnustatud spetsialistid – advokaadid Helen Tomberg, Ene Ahas, Helen Hääl, Li Uiga ja kohtutäitur Risto Sepp. Lahenduskesksest lähenemisest vanematevahelistes vaidlustes annab ülevaate Rutgersi Ülikooli kliinilise sotsiaaltöö professor Michael LaSala Ameerika Ühendriikidest.

Seminari korraldamist toetab Justiitsministeerium projekti „Hea nõu lastega peredele“ raames. Aastal 2010 alguse saanud Lastekaitse Liidu ja Eesti Advokatuuri heategevusliku projekti „Hea nõu lastega peredele“ raames on tänaseks advokaadid perekonnaõiguse vallas tasuta nõustanud üle 850 abivajaja (sh 2014 aastal 150 inimest).

Kava:

  • 9.25-09.55         Registreerimine
  • 9.55-10.00         Avasõnad  –  MTÜ Lastekaitse Liit juhataja Martin Medar
  • 10.00-11.30   Suhtlusõigus (sh ülevaade kohtupraktikast) – Advokaat Helen-Lumelille Tomberg. Paneelis osalevad lisaks Advokatuuri perekonnakomisjoni liikmed: advokaadid Ene Ahas, Helen Hääl, Li Uiga
  • 11.35-12.45        Täitemenetlus lastega seotud asjadesTallinna kohtutäitur Risto Sepp
  • 12.45-13.30        Ergutuspaus Astra maja aatriumis
  • 13.30-15.30       Lapsevanemate omavaheline erimeelsus – suhtlus lahendustele suunatud vaatenurgastProfessor Michael LaSala (Ameerika Ühendriikide Rutgersi Ülikool – kliiniline sotsiaaltöö ja lahenduskeskne lühiteraapia, omab töökogemust klienditöös enam kui 30 aastat). Praktiline ettekanne.
  • 15.30                   Lõppsõna – Hea nõu lastega peredele projektijuht Helika Saar

Seminar viiakse läbi Justiitsministeeriumi toel projekti Hea nõu lastega peredele raames Tallinna Ülikooli auditooriumis A-002.

LEAVE YOUR COMMENT

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga