Home Haridus JÕHVI KOOL ON POPP! Kandideerijaid 3300, järgmisesse vooru kutsutakse 600
JÕHVI KOOL ON POPP! Kandideerijaid 3300, järgmisesse vooru kutsutakse 600

JÕHVI KOOL ON POPP! Kandideerijaid 3300, järgmisesse vooru kutsutakse 600

Sügisel alustava Jõhvi tehnoloogiakooli esimese sisseastumise etapi ehk kognitiivse võimete testi võttis ette 3300 inimest. Järgmisele, kolmenädalasele suvisele katseperioodile Sprint kutsutakse 600 parimat ja nendest valitakse omakorda 200 õppijat, kes alustavad septembris kaheaastase programmeerimisõppega.

“Sisseastujate tulemuste statistika on paljuski selline, nagu me sisimas lootsime ja näitab, et tehnoloogiakooli pakutav uudne õpe kõnetab inimesi kõikidest eluvaldkondadest,” kommenteeris Jõhvi tehnoloogiakooli kaasjuht Elle-Mari Pappel. “Täitsime 3000 osaleja määra, lisaks on kandideerijate taust rõõmustavalt mitmekesine: kõikidest kandideerinutest oli üle 500 inimese Ida-Virumaalt ja 40% naised. Üllatavalt suurt huvi näitasid ka lätlased, keda oli kandideerinutest ligi kümnendik. Testitegijate keskmine vanus oli 30.”

600 parima ehk järgmisesse etappi edasisaajate näol on tegemist multikultuurse seltskonnaga. “40% edasisaanutest nimetas suhtluskeeleks eesti ja ülejäänud vene või inglise keele. Kolmandik väljavalitutest on naised. Edasisaajate keskmine vanus on 27,” ütles Elle-Mari Pappel. Geograafiliselt jaotusid 600 parimat Eesti linnadesse: Tallinn ja Tartu ning seejärel Kohtla-Järve. Maakonniti domineeris Harjumaa 40% ja selle kõrval Ida-Virumaa 20% edasisaanutega. Kõiki Sprinti pääsenuid teavitatakse edasistest sammudest, mis eelnevad juulikuus Sillamäel aset leidvale katseperioodile.

Sillamäel algab juba programmeerimisõpe ning väga intensiivsete päevade jooksul peavad kandidaadid lahendama erinevaid ülesandeid nii üksi kui ka meeskondades. Kolmenädalane periood hõlmab ka nädalavahetusi ja eeldab pidevat tööd. Proovile ei panda varasemaid teadmisi, vaid loogilist mõtlemist ja õppimisvõimet. Suvine sprint ja kooli tegevus algab Sillamäel Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses kuni Jõhvis asuva koolihoone valmimiseni 2022 kevadel. Nii Sillamäel kui ka Jõhvis on õppijatele tasuta majutuskohad.

Jõhvi tehnoloogiakool on uudne praktilist täiendharidust pakkuv kool täiskasvanutele, mis aitab vähendada üha kasvavat nõudlust tarkvaraarendajate järele. Kool asub Jõhvis, et mitmekesistada Ida-Virumaa haridusmaastikku ja pakkuda kohalikele inimestele ja regioonile tervikuna uusi arenguvõimalusi. Kooli asutajad on Taavet Hinrikus, Marek Kiisa, Mari-Liis Kitter, Maarja Pehk, Merlin Seeman, Rainer Sternfeld, Ede Tamkivi ja Martin Villig.