Home Keskkond Kahjulike ainete käitlemiseks ankrualade määramine aitab vältida kaitsealade kahjustamist
Kahjulike ainete käitlemiseks ankrualade määramine aitab vältida kaitsealade kahjustamist

Kahjulike ainete käitlemiseks ankrualade määramine aitab vältida kaitsealade kahjustamist

Riigikogu keskkonnakomisjoni tänasel arutelul ohtlike ja kahjulike ainete käitlemise korra üle Eesti merealal peeti vajalikuks selgelt piiritleda nimetatud tegevuse kohta käivad tingimused ja reeglid, et oleks tagatud keskkonnakaitse.

Keskkonnakomisjoni esimees Yoko Alender märkis, et ohtlike ja kahjulike ainete käitlemiseks konkreetsete ankrualade määramine aitab välistada hiljem selliste ainete laevalt laevale laadimise kaitsealade ja hoiualade lähistel, et vältida nende alade kahjustamist. „Sellega hoiame ära tundliku ökosüsteemiga Läänemerele võimalikku kahju tekkimist ja seda just eriti kaitsealade või hoiualade piirkonnas,“ ütles Alender. Ta toonitas, et määruse muutmisega välistatakse olukord, mis oli Pakri saarte hoiualal toimunud ohtlike kaupade ümberlaadimisel laevade vahel.

Keskkonnakomisjon toetas keskkonnaministeeriumi ettepanekut Eesti mereala kasutamise eest tasude kohaldamiseks, mis rakenduksid printsiibist „saastaja maksab“. Need peaksid olema piisavad keskkonnale tekitatud kahju kompenseerimiseks ja reostustõrjevõimekuse vajaliku taseme saavutamiseks. Eeskujuks võiks võtta näiteks Soome Õlifondi tegevuse.

Uued reeglid on kirjas määruses „Merel, Narva jõel ja Peipsi järvel ohtlike ning kahjulike ainete käitlemise kord“. Valitsusele esitatavas määruses pannakse laevalt laevale ümberlaadimiseks loa andmine sõltuvusse keskkonnaameti kooskõlastusest. Kehtivas redaktsioonis on tegevuseks loa andmise kohustus politseiametil, kuid politseiametil puudub pädevus keskkonnakaalutlusi loa andmisel arvestada.

Keskkonnakomisjoni videoistungil osalesid keskkonnaminister Tõnis Mölder, asekantsler Harry Liiv, merekeskkonna osakonna juhataja Rene Reisner ja õigusosakonna nõunik Marko Lelov.