Home Eesti elu Kaitseminister Pevkur: maakaitse suurendamine 20 000 inimeseni on hädavajalik
Kaitseminister Pevkur: maakaitse suurendamine 20 000 inimeseni on hädavajalik

Kaitseminister Pevkur: maakaitse suurendamine 20 000 inimeseni on hädavajalik

Kaitseminister Hanno Pevkur külastas täna Kaitseliidu peastaapi ja kohtus Kaitseliidu ülema brigaadikindral Riho Ühtegiga, et saada ülevaade Kaitseliitu puudutavatest olulisematest arengutest, sealhulgas maakaitse struktuuri suurendamisest.

„Olen veendunud, et maakaitse struktuuri suurendamine kaks korda, ehk 20 000 inimeseni, on õige ja hädavajalik samm Eesti riigikaitse tugevdamiseks. Maakaitse roll meie kaitsestruktuuris on ülioluline suurendades tervikuna reservarmee valmidust ja võimekust vastasele vastu seista,“ ütles Pevkur pärast kohtumist Kaitseliidu ülemaga.

Pevkur lisas, et maakaitse rolli tähtsus on vägagi ilmekalt kinnitust saanud ka Ukrainas toimuvat vaadates. „Teeme kõik, et Eesti turvavaip oleks elanikele topelt tihedam ja vastasele valusam. Selleks on meil olemas läbimõeldud plaan, ressursid ja kindel tahe need plaanid ellu viia. Siinkohal kutsun üles kõiki Eesti riigikaitsesse panustada soovijaid liituma Kaitseliiduga, sh nii Naiskodukaitse kui noorkotkastega,“ märkis kaitseminister Hanno Pevkur.

Ministri sõnul mängib Kaitseliit erakordselt suurt rolli ka ühiskonna kaitsetahte kujundamisel. „Iga kaitseliitlane on väärtuslik kaitsetahte kandja oma kodukandis ning sõpruskonnas. Mida rohkem on meil kaitseliitlasi, seda tugevam on eestlaste kaitsetahe ja seda kindlamalt püsib Eesti vabadus,“ kinnitas ta.

Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi märkis, et viimastel kuudel on Kaitseliidu liikmeskond tuntavalt kasvanud ja läheneb 30 000. „Meie malevad ja Naiskodukaitse ringkonnad teevad praegu tublit tööd uute liitujate koolitamisega, et neist saaksid täisväärtuslikud kaitseliitlased ja naiskodukaitsjad. Meie suurenenud liikmeskond tähendab, et Kaitseliit suudab lähiajal riigikaitsesse panustada ligi viiendiku võrra rohkem kui siiani,“ lisas Ühtegi.