Avaleht Eesti elu Kaitseminister tänas riigikaitse silmapaistvaid edasiviijaid
Kaitseminister tänas riigikaitse silmapaistvaid edasiviijaid

Kaitseminister tänas riigikaitse silmapaistvaid edasiviijaid

Kaitseminister Kalle Laanet andis reedel Eesti Sõjamuuseumi õuel toimunud tseremoonial üle teenetemärgid riigikaitsesse erakordselt panustanud inimestele.

Kaitseminister Laaneti sõnul on Eesti riigikaitse arenenud viimase veerandsajandi jooksul tormilise kiirusega. „Riigikaitse eduloo taga seisavad tuhanded kaitseväelased, kaitseliitlased, reservistid, ametnikud ja spetsialistid ning koostööpartnerid avalikust ja erasektorist, sealhulgas muidugi teie, siinviibijad, kelle jõupingutusi ja pühendumust ei ole võimalik alahinnata,“ rõhutas ta.

Ta märkis, et Covid-19 pandeemia raskendas mõnevõrra, kuid ei peatanud sugugi kaitseministeeriumi valitsemisala tööd. Eelmisel kevadel Saaremaale appi saadetud tipptasemel välihaiglaga seoses pälvis Kaitseministeeriumi II klassi teeneteristi kolonelleitnant Ahti Varblane. Kuldrinnamärgi pälvis Airi Tooming ning hõberinnamärgi Sälli Hinrikus silmapaistva panuse eest COVID-19 kriisi lahendamisse ning evakuatsioonivaldkonna arendamisse.

„Kriisiolukord näitas meile, kuivõrd hindamatu väärtusega võivad olla võimed, mille loomine ja arendamine on igapäevaselt nähtamatu, kuid annavad siiski tugeva kindlustunde, et kriitilistel hetkedel on need kogu ühiskonna jaoks päriselt olemas,“ ütles ta.

III klassi teeneteristi osaliseks said Guido Pääsuke, Gerli Morell ja Inga Urke, kes andsid suure panuse õigusloomesse, kaitseväeteenistuse valdkonda ja finantsarvestusse.

Laaneti sõnul on erilise tähelepanu väärilised ka diplomaadid, ajakirjanikud, kohalike omavalitsuste töötajad, liitlasriikide ohvitserid ja eksperdid ning muud koostööpartnereid.

II klassi teeneteristi pälvi kolonel Bert Van Opstal järjekindla väikeriikide huvide kaitsmise eest Euroopa kaitsetööstuse arendamise programmi asutamisel. Kuldrinnamärgi osaliseks sai ajakirjanik Epp Ehand pikaajalise ja pühendunud töö eest Eestile oluliste NATO ja Euroopa Liidu kaitseteemade kajastamisel.

Kuldrinnamärgi said Ivar Janson ja Kaur Kittus Euroopa Liidu mehitamata maismaasüsteemide arendusprojekti eduka professionaalse koordineerimise eest.

Teenetemärkide ning tänukirjadega tunnustati inimesi eeskujuliku töö eest veel järgmistes valdkondades: kaitseplaneerimine, kaitsetööstuse ja liitlastega kaitsekoostöö edasi viimine, osalemine rahvusvahelistes rahuoperatsioonides, võimeloome, infotehnoloogia, kriisiohje, riigikaitseõpetuse ja taristu arendamine.

Kaitseministeeriumi teeneteristide, rinnamärkide, tänukirjade ja hinnaliste kingitustega tunnustab kaitseminister silmapaistva tööga Eesti riigikaitsesse panustajaid ning kaitsevaldkonna arendajaid.

Kaitseministri käskkirjaga saavad

KAITSEMINISTEERIUMI I KLASSI TEENETEMÄRGI

 • Rainer Saks
  Silmapaistva ja pikaajalise pühendunud panuse eest Eesti riigikaitsesse.

KAITSEMINISTEERIUMI II KLASSI TEENETEMÄRGI

 • kolonel Cynthia Ann Matuskevich
  Silmapaistva ja pühendunud panuse eest Eesti ja USA kaitsekoostöö arendamisel.
 • kolonelleitnant Ahti Varblane
  Pikaajalise silmapaistva tegevuse eest Eesti riigikaitse arendamisel sõja- ja katastroofimeditsiini valdkonnas, Kaitseväe välihaigla väljaarendamise ja osalemise eest 2020. a eriolukorra lahendamisel.
 • kolonel Bert Van Opstal
  Järjekindla väikeriikide huvide kaitmise eest Euroopa kaitsetööstuse arendamise programmi (EDIDP) asutamisel ning silmapaistva panuse eest EDIDP ühisprojektide algatamisel.

KAITSEMINISTEERIUMI III KLASSI TEENETEMÄRGI 

 • Inga Urke
  Suurepärase toetuse eest Kaitseministeeriumi välisteenistujatele ning Kaitseministeeriumi valitsemisala finantsarvestuse ülemineku juhtimise eest Riigi Tugiteenuste Keskusesse.
 • Erki Kodar
  Silmapaistva professionaalse tegevuse eest Eesti Vabariigi riigikaitse hüvanguks.
 • Guido Pääsuke
  Pikaajalise silmapaistva ning professionaalse tegevuse eest õigusloome valdkonna arendamisel. kolonel Ain Rekkand Silmapaistva panuse eest Eesti ja Prantsusmaa kaitsekoostöö edendamisel.
 • Gerli Morell
  Silmapaistva panuse eest kaitseväeteenistuse valdkonna arendamisel.
 • kaptenmajor Marek Mardo
  Silmapaistva panuse eest Sandown-klassi miinijahtijate võimeuuendamiseprogrammi eestvedamisel.
 • Andres Jõudna
  Pikaajalise panuse eest info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alasesse arengusse ning uuendusmeelse lähenemise eest sõjaväelise sidepidamise tagamisse.
 • Ingrid Amer
  Silmapaistva aktiivse ja pühendunud koostöö eest Kaitseministeeriumiga Eesti ja Mali kahepoolsete suhete edendamisel ning Eesti Kaitseväe osaluse toetuseks Barkhane operatsioonil. kolonel Eduard Kikas Silmapaistva panuse eest Eesti ja Suurbritannia kaitsekoostöö edendamisel.
 • Gert Kaju
  Silmapaistva panuse eest Eesti riigi kaitsevalmiduse edendamisel. Edgar Reedik Pikaajalise ja pühendunud töö eest riigikaitse planeerimise valdkonnas.

 KAITSEMINISTEERIUMI KULDRINNAMÄRGI    

 • Veiko Kuusalu
  Vääriliste teenete eest Kaitseministeeriumis.
 • Epp Ehand
  Pikaajalise ja pühendunud töö eest Eestile oluliste NATO ja Euroopa Liidu kaitseteemade kajastamisel.
 • nooremleitnant Marina Loštšina
  Pikaajalise ja tulemusliku koostöö eest kaitsevaldkonna, liitlaste kohaloleku ja venekeelse kommunikatsiooni arendamisel. veebel
 • Ardi Hallismaa
  Pikaajalise ja pühendunud teenistuse eest kaitsevaldkonna sündmuste jäädvustamisel.
 • Airi Tooming
  Silmapaistva panuse eest COVID-19 kriisi lahendamisse ning evakuatsioonivaldkonna arendamisse.
 • Juta Maar
  Tulemusrikka koostöö eest Kaitseministeeriumi finants, – palga- ja personaliarvestuse üleminekul Riigi Tugiteenuste Keskusesse.
 • leitnant Asko Kivinuk
  Olulise panuse eest riigikaitsesse pikaaegse riigikaitseõpetajana ning pikaajalise ja suurepärase panuse eest Eesti Vabariigi riigikaitse arendamisel.
 • major Margo Sai
  Olulise panuse eest riigikaitsesse pikaaegse riigikaitseõpetajana.
 • nooremveebel Rainer Ristimets
  Olulise panuse eest riigikaitsesse pikaaegse riigikaitseõpetajana.
 • Meidi Sirk
  Pikaaegse tulemusrikka koostöö eest riigikaitseõpetajate koolitamisel. Andres Laanemets Olulise panuse eest riigikaitsesse riigikaitseõpetuse toetamise eest oma koolis.
 • Pille Otsatalo
  Olulise panuse eest kaitseväekohustuslaste terviseseisundi hindamise süsteemi toimimise ja arengu tagamisel.
 • Janar Taal
  Pikaajalise suurepärase koostöö eest Lõuna-Eesti riigikaitselise taristu arendamisel.
 • Anti Palmi
  Pikaajalise suurepärase koostöö eest Virumaa riigikaitselise taristu arendamisel.
 • Aivar Laud
  Pikaajalise suurepärase koostöö eest Edela- ja Lääne-Eesti ning saarte ja Lääne-Harjumaa riigikaitselise taristu arendamiseks vajalike raiete korraldamisel.
 • Avo Siilak
  Pikaajalise suurepärase koostöö eest Tapa, Jõhvi ja eelkõige keskpolügooni riigikaitselise taristu arendamiseks vajalike raiete korraldamisel.
 • Jaak Väärsi
  Pikaajalise suurepärase koostöö eest Kaitseväe taristu arendamisel.
 • Mailis Koger
  Suurepärase koostöö eest Nursipalu harjutusvälja arendamisel.
 • Kalmer Puusepp
  Suurepärase koostöö eest Nursipalu harjutusvälja arendamisel.
 • Aare Hollo
  Väga pikaajalise ja äärmiselt konstruktiivse koostöö eest Nursipalu harjutusvälja arendamisel.
 • Ivar Janson
  Euroopa Liidu mehitamata maismaasüsteemide arendusprojekti eduka professionaalse koordineerimise eest ning suurepärase panuse eest teadusarendustegevuse koordineerimisel.
 • Kaur Kittus
  Euroopa Liidu mehitamata maismaasüsteemide arendusprojekti eduka professionaalse koordineerimise eest.
 • Mare Jõeorg
  Pikaajalise panuse ja koostöö eest tegevväelaste sotsiaalvaldkonna arendamisel.
 • Katrin Virunurm
  Panuse eest arhivaalide korrastamisel, ettevalmistamisel ning üleandmisel Rahvusarhiivi.
 • leitnant Hele-Reet Lille
  Silmapaistva tegevuse eest Kaitseväe välihaigla arendamisel ja toetuse tagamisel 2020. a eriolukorra ajal.
 • Urmas Kirtsi
  Suurepärase koostöö eest Eesti Vabariigi riigikaitse arendamisel.
 • Teele Helemäe
  Pikaajalise tulemusliku koostöö eest Kaitseministeeriumi õigusosakonnaga rahvusvahelise õiguse valdkonnas.
 • Kaitseminister Kalle Laanet annab kuldrinnamärgi postuumselt Raivo Võlli’le pikaajalise suurepärase koostöö eest Lõuna-Eesti riigikaitselise taristu arendamiseks vajalike raiete korraldamisel.

KAITSEMINISTEERIUMI HÕBERINNAMÄRGI

 • Ergo Pärn
  Vääriliste teenete eest Kaitseministeeriumis.
 • Sandra K. O’Hern
  Koostöö eest Kaitseministeeriumiga rahvusvahelise õiguse ja sõjaliste operatsioonide õiguse alaste seminaride korraldamisel.
 • Joseph N. Orenstein
  Koostöö eest Kaitseministeeriumiga rahvusvahelise õiguse ja sõjaliste operatsioonide õiguse alaste seminaride korraldamisel.
 • Karola Mänd
  Silmapaistva panuse eest Balti kaitsekoostöö ning USA ja Eesti kaitsekoostöö edendamisel.
 • Oliver Mõru
  Silmapaistva panuse eest Eesti ja USA ning Eesti ja Prantsusmaa vahelise kaitsekoostöö edendamisel.
 • nooremveebel Tiidu Sade
  Pikaajalise silmapaistva tegevuse eest Eesti Vabariigi riigikaitse hüvanguks.
 • Kaisa Niilo
  Erakordse panuse eest Naiskodukaitse arendamisel ja “Anname Au” kampaania korraldamisel Võrumaa ringkonnas.
 • Sälli Hinrikus
  Silmapaistva panus eest COVID-19 kriisi lahendamisse ning evakuatsioonivaldkonna arendamisse.
 • Tiia Kütt
  Pikaajalise vabatahtliku panuse eest Kaitseliidu noorteorganisatsiooni Kodutütred arengusse.
 • Aile Vals
  Pikaajalise ja erakordse panuse eest Kaitseliidu noorteorganisatsiooni Kodutütred arengusse.
 • Riho Rei
  Märkimisväärse panuse eest Sakala maleva noorkotkaste tegevuste juhtimisel ja toetamisel.
 • Martin Erstu
  Märkimisväärse panuse eest üleriigiliselt Noorte Kotkaste organisatsiooni arengusse.
 • Elerin Promvalds
  Tulemusrikka koostöö eest personaliarvestuse reformimisel ja üleviimisel Riigi Tugiteenuste Keskusesse.
 • Kadri Karu
  Tulemusrikka koostöö eest palgaarvestuse reformimisel ja üleviimisel Riigi Tugiteenuste Keskusesse.
 • Anastasiia Mykhailova
  Pikaajalise tulemusliku panuse eest Ukraina haavatud võitlejate taastusravi korraldamisel.
 • Mauri Kiudsoo
  Panuse eest metsavendade ajaloo uurimisse.
 • veebel Aimur Peerna
  Olulise panuse eest riigikaitsesse aktiivse riigikaitseõpetajana.
 • nooremleitnant Daniel Nüüd
  Olulise panuse eest riigikaitsesse aktiivse riigikaitseõpetajana.
 • leitnant Jimmy Karp
  Olulise panuse eest riigikaitsesse aktiivse riigikaitseõpetajana.
 • nooremleitnant Daisi Želizko
  Olulise panuse ja aktiivse pühendumuse eest “Naised vormi” kampaania tegevustesse panustamisel.
 • Katrin Rohtma
  Olulise ja pikaajalise panuse eest värbamise karjäärilehe arendamisel ning haldamisel.
 • Mihkel Piirsalu
  Suurepärase koostöö eest Kaitseväe ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusega Eesti kaitsevõime tõstmise ning Kaitseväe kasutuses oleva relvastuse arendamisel.
 • Peter G Klem
  IV Suurepärase koostöö eest Eesti Vabariigi riigikaitse arendamisel.
 • Voldemar Kurm
  Suurepärase koostöö eest Eesti Vabariigi riigikaitse arendamisel.
 • Gunnar Manglus
  Suurepärase koostöö eest Eesti Vabariigi riigikaitse arendamisel.
 • Sander Heinla
  Väga pikaajalise ja suurepärase koostöö eest Tapa, Jõhvi ja eelkõige keskpolügooni riigikaitselise taristu arendamiseks vajalike raiete korraldamisel.
 • major Herko Sepp
  Suurepärase koostöö ja suure panuse eest Kaitseministeeriumi valitsemisala tarneahela korrastamisel, hangete konsolideerimisel ja Kaitseväe sõjaliste vajaduste kirjeldamisel.
 • Kadi-Kai Kollo
  Pühendunud töö eest Kaitseministeeriumi valitsemisala hankekorralduse reformi elluviimisel.
 • Ringo Heidmets
  Suurepärase panuse eest Eesti kaitse- ja julgeoleku valdkonna riigihangete nõustamisel.
 • Sten-Patrick Kreek
  Taristu ja kinnisvara valdkonna juhtimise eest.
 • nooremleitnant Steven Raidma
  Silmapaistva panuse eest Kaitseministeeriumi valitsemisalas rahvusvahelise õiguse valdkonna arendamisel.
 • kaptenleitnant Kai Hansen
  Panuse eest NATO staabielemendis.
 • nooremleitnant Randel Raidmets
  Panuse eest kaitseväe küberlabori tutvustamisel ülemaailmselt.
 • Kerli Dello
  Kaitseväeteenistuse silmapaistva populariseerimise ja strateegilise kommunikatsiooni valdkonna ajateenijate väljaõpetamise eest.
 • staabiveebel Indrek Neerot
  Panuse eest NATO staabielemendi ülesehitamisel ning roteeruva personali toetamise eest.
 • kapten Raigo Puusepp
  Suure panuse eest maismaasõidukite remondi ja hoolduse edendamisel.
 • vanemveebel Peeter Juurik
  Pikaajalise olulise panuse eest riigikaitse arengusse riigikaitseõpetuse laagrite korraldamisega ja mobilisatsiooni valdkonna edendamisega.
 • Helen Paliale
  Silmapaistva professionaalse tegutsemise eest personaliarvestuse reformimisel ja üleviimisel Riigi Tugiteenuste Keskusesse.
 • Riina Nellis
  Silmapaistva professionaalse tegutsemise eest personaliarvestuse reformimisel ja üleviimisel Riigi Tugiteenuste Keskusesse.
 • Andra Koppel
  Tulemusrikka koostöö eest palga- ja personaliarvestuse reformimisel ja üleviimisel Riigi Tugiteenuste Keskusesse.
 • Richard D Rasmussen
  Eesti toetamise eest läbi US saatkonna tegevuse.
 • kaptenmajor Robert Buckles
  Panuse eest Eesti küberpositsiooni arendamisse.
 • Ezio Cerrato
  Panuse eest Eesti küberpositsiooni arendamisse, seotud õppuse Eestisse toomisega 2013. aastal ning õppuste toimumisele Eestis ja nende laiendamiseks.
 • major David Pooley
  Aktiivse panuse eest Eesti ja UK küberkaitse alasesse kahepoolsesse koostöösse ja infovahetuse edendamisele eFP ja Küberväejuhatuse vahel. Eduka Information Fog õppuse ettevalmistamise eest.
 • Vahur Soosaar
  Väga hea ja pühendunud töö eest Eesti rahvusvahelistel operatsioonidel osalemise poliitika kujundamisel ja elluviimisel.
 • Merike Johanson
  Naiskaitseväelasena esimeste seas välismissioonil osalemise eest.
 • Tamara Krieger
  Naiskaitseväelasena esimeste seas välismissioonil osalemise eest.
 • Leelo Uuemäe
  Naiskaitseväelasena enim välismissioonil teenimise eest.
 • veebel Jekaterina
  Leoke Naiskaitseväelasena enim välismissioonil teenimise eest.
 • veebel Eve Koorts
  Naiskaitseväelasena enim välismissioonil teenimise eest.

TÄNUKIRJA

 • Maret Mauer. Tulemuslik koostöö eest Kaitseministeeriumi koostatud õigusaktide avaldamisel ja rakendamisel.
 • Eve-Ly Kübard. Tulemusliku koostöö eest Kaitseministeeriumiga Eesti ja Ameerika Ühendriikide vahelise kaitsekoostöö kokkuleppe lisakokkulepete läbirääkimisel ja ettevalmistamisel.
 • Aet Külasalu. Tulemusliku koostöö eest Kaitseministeeriumiga Eesti ja Ameerika Ühendriikide vahelise kaitsekoostöö kokkuleppe lisakokkulepete läbirääkimisel ja ettevalmistamisel.
 • Kristjan Tiimus. Suure panuse eest Eesti Vabariigi riigikaitse arendamisel.
 • Sander Vahtras. Suure panuse eest Eesti Vabariigi riigikaitse arendamisel.
 • Tiina Uudeberg. Panuse eest Kaitseministeeriumi valitsemisala liitumisel Riigi Tugiteenuste Keskuse eest.
 • Kelly Dewhurst. Eeskujuliku panuse eest NATO vägede suurendatud kohaloleku õppuse Iron Duke 2020 korraldamisel NATO liitlassuhete edendamiseks.
 • Gert Kaju. Eeskujuliku panuse eest NATO vägede suurendatud kohaloleku õppuse Iron Duke 2020 korraldamisel NATO liitlassuhete edendamiseks. kaptenleitnant
 • Ott Laanemets. Eeskujuliku panuse eest NATO vägede suurendatud kohaloleku õppuse Iron Duke 2020 korraldamisel NATO liitlassuhete edendamiseks.
 • Kersti Tee. Eeskujuliku panuse eest NATO vägede suurendatud kohaloleku õppuse Iron Duke 2020 korraldamisel NATO liitlassuhete edendamiseks.
 • major Claire C Dickson. Eeskujuliku panuse eest NATO vägede suurendatud kohaloleku õppuse Iron Duke 2020 korraldamisel NATO liitlassuhete edendamiseks.
 • kolonelleitnant /LTC Thomas Fog. Eeskujuliku panuse eest NATO vägede suurendatud kohaloleku õppuse Iron Duke 2020 korraldamisel NATO liitlassuhete edendamiseks.
 • Anna-Kristiina Einama. Eeskujuliku panuse eest NATO vägede suurendatud kohaloleku õppuse Iron Duke 2020 korraldamisel NATO liitlassuhete edendamiseks.