Avaleht Eesti elu Kantsler Prikk arutas USA Euroopa maavägede ülemaga julgeolekuolukorda ja kaitsekoostööd
Kantsler Prikk arutas USA Euroopa maavägede ülemaga julgeolekuolukorda ja kaitsekoostööd

Kantsler Prikk arutas USA Euroopa maavägede ülemaga julgeolekuolukorda ja kaitsekoostööd

Eile õhtul kohtusid Tallinnas Kaitseministeeriumi kantsler Kristjan Prikk ning USA Euroopa ja Aafrika maavägede ülem kindral Christopher G. Cavoli, kes viibib Eestis õppuse Swift Response raames. Kohtumisel arutati Venemaa tegevusest lähtuvaid julgeolekuohte ning võimalusi, kuidas muuta Eesti ja Ameerika Ühendriikide vahelise kaitsekoostöö tõhusamaks ja Balti regiooni heidutus- ning kaitsehoiakut tugevamaks, et parendada regionaalset julgeolekuolukorda.

„Hindame kõrgelt USA panust meie piirkonna julgeoleku tagamisse läbi regulaarsete erinevaid väeliike hõlmavate ühisõppuste ja Ühendriikide kaitseväelaste ning võimeelementide kohalolu. See annab tõestust USA kindlast pühendumusest regiooni kaitsele,“ ütles kantsler Prikk ning lisas, et Euroopa julgeoleku tagamisel on võtmetähtsusega tugevad transatlantilised suhted.

“Meil on Eestiga äärmiselt tugevad kahepoolsed suhted ning jätkame koostalitlusvõime loomist kõigis valdkondades. Meie riigid on kindlad, et meie väed on valmis kaitsma rahu mis tahes tingimustes,“ ütles kindral Cavoli.

Kohtumisel oli teemaks ka Eestis äsja alanud õppus Swift Response, mis avab Euroopa riike hõlmava USA juhitava DEFENDER-Europe 21 õppustesarja.

„DEFENDER-Europe 21 annab meile parima võimaluse koos oma liitlaste ja partneritega oskuste lihvimiseks strateegiliselt olulises piirkonnas, et olla koos valmis reageerima kõikvõimalikele kriisidele, mis võivad meid ees oodata,” lisas kindral Cavoli.

Prikk toonitas, et käimasolev õppus, mille raames toodi Eestisse mitmikraketiheitja MLRS süsteemid ning toimub üle 700 USA kaitseväelase osalusega langevarjuhüpe, demonstreerib, et liitlasvägede siirmine ja USA võimekus meie regiooni toetada on kõrgtasemel.

Ühendriikide ja Eesti kaitsekoostöö on tihe ja mitmekülgne. USA eestvedamisel on Eestis toimunud mitmeid erinevaid väeliike ja liitlasi hõlmavaid ühisõppuseid ning Eestisse on siirdud erinevaid üksuseid ja võimeid. Tänavu märtsis toimus õhuväe õppus Baltic Trident, kus osales kaheksa USA F-15 hävituslennukit ning kaks tankurlennukit KC-135. Eelmisel suvel viibis Eesti õhuruumis B-52 pommitaja, suvekuudel paiknes Ämaris ka MQ-9 mehitamata lennuvahend.

Peale 2014. aastat on kasvanud USA poolt Eestile antav julgeolekuabi – viimase kuue aasta jooksul on toetus olnud enam kui 323 miljonit USA dollarit, mis keskmiselt teeb julgeoleku abi suuruseks umbes 53 miljonit aastas.

Kindral Cavoli kohtub Eesti visiidi raames ka Kaitseväe juhtkonnaga.