Home Eesti elu Keelesõbra programm ootab eesti keele mentoreid
Keelesõbra programm ootab eesti keele mentoreid

Keelesõbra programm ootab eesti keele mentoreid

7. veebruarini saab registreeruda eesti keele mentoriks, et aidata eesti keele õppijatel suhtluskeelt harjutada. Mentorite ja õppijate suhtlusele aitab kaasa Integratsiooni Sihtasutus tänavu sõbrapäeval algava Keelesõbra programmi raames.

Integratsiooni Sihtasutus algatas Keelesõbra programmi eesmärgiga pakkuda eesti keele õppijatele võimalusi suhtluskeele harjutamiseks ja julgustada neid seda igapäevaselt kasutama. Kolme aasta jooksul on programmi raames õnnestunud kokku tuua pea 2500 keelesõpra.

„Kutsume taaskord vabatahtlikeks eesti keele mentoriteks kõiki, kes räägivad eesti keelt emakeele tasemel – keeleõppijad ootavad väga võimalust teiega eesti keeles suhelda,“ ütles Integratsiooni Sihtasutuse Keelesõbra programmi juht Ave Landrat. „Senine suhtlus on pakkunud mentoritele võimaluse eesti keel laiemalt kõlama panna, samuti üksjagu maailma avardavaid kohtumisi ja uusi sõpru,“ lisas ta.

Vabatahtliku eesti keele mentori ülesanne on suhelda keeleõppijaga eesti keeles erinevatel elulistel teemadel sobivate e-kanalite kaudu või telefoni teel üks-kaks korda nädalas kolme kuu jooksul. Eelnev õpetamiskogemus ei ole vajalik.

Integratsiooni Sihtasutuse algatatud Keelesõbra programmi eestvedajad koguvad nii mentorite kui keeleõppijate andmeid, aitavad neid kontakti loomisel ning juhendavad vestlusformaatide valikul ja vestluste läbiviimisel. Seejuures arvestavad nad eelistuste ja võimalustega, mida osalejad registreerumisel märgivad.

Eesti keele mentorite ja õppijate kokkuviimist alustab Integratsiooni Sihtasutus sõbrapäeval, 14. veebruaril. Kõik, kes on valmis panustama programmi eesti keele mentoritena, on oodatud registreeruma SIIN hiljemalt teisipäeval, 7. veebruaril.