Avaleht Haridus Keskkonnaamet korraldab õpilastele taas maastikumängud
Keskkonnaamet korraldab õpilastele taas maastikumängud

Keskkonnaamet korraldab õpilastele taas maastikumängud

Keskkonnaamet ja partnerid korraldavad 5. ja 19. septembril Viljandis ja Lahemaa rahvuspargis ning 10. oktoobril Otepää looduspargis maastikumängu, kus õpilased koguvad teadmisi piirkonna loodusest ja kultuuriväärtustest.

Lahemaal juba viiendat, Viljandis kolmandat ja Otepääl esimest korda toimuva maastikumängu eesmärk on tekitada õpilastes maastikul liikumise kaudu huvi ümbritseva keskkonna ja selle hoidmise vastu. Nii nagu kõlas looduskaitsekuu sõnum, et loodushoid on meie igaühe endi kätes, õpetavad ka maastikumängud läbi väikeste ja igapäevaste tegevuste loodust hoidma. Kokku osaleb mängus ligi 500 õpilast 20 koolist, kes tutvuvad ka erinevate keskkonnaasutuste tegevustega, et tulevikuski saaks vajadusel nende juurde teadmisi ammutama minna.

„Mängude kontrollpunktide ülesanded on lahendatavad tänu nutikusele ja teadmistele, mida saab igas punktis aina juurde koguda. Tuletame meelde, kuidas ümbritseva looduse hoidmine algab väikestest lihtsatest tegudest, mis on jõukohased kõigile,“ lausus Krista Kingumets, keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist Viljandimaal.

Kingumetsa sõnul on eriti vahva, et kõik ürituse õnnestumisse kaasa aitavad koostööpartnerid teevad seda suure sooviga pakkuda oma piirkonna lastele üks meeleolukas ja silmaringi avardav päev.

„Peame oluliseks loodushariduse andmist noortele, et neist kujuneksid meie elukeskkonna head tundjad ja hoidjad,“ ütleb Linda Metsaorg Eru Lahe Seltsist, kes aitab korraldada Lahemaal toimuvat mängu. Kuna Lahemaa mäng toimub Valgejõe kallastel, on sealsed ülesanded seotud vee ja taastuvenergeetikaga. Lisaks õpitakse tundma Nõmmeveski kanjonit ümbritsevaid metsakooslusi ja sealset linnustikku.

Viljandis saab teadmisi maastiku mõjust linnaruumi kujunemisel, ravimtaimede kasulikkusest, söödavatest ja mürgistest taimedest ning looduslike koosluste taastamisest. Lisaks on ülesanded jäätmete ringmajanduse ja reovee puhastamise, aga ka koduaia viljapuude tundmise kohta.

Otepää looduspargi mängul keskendutakse piirkonna maastikele, nende väärtustele ja inimese rollile looduse hoidmisel.