Home Eesti elu Keskkonnaministeerium ja juhtkogu tutvustasid huvigruppidele uut metsanduse arengukava
Keskkonnaministeerium ja juhtkogu tutvustasid huvigruppidele uut metsanduse arengukava

Keskkonnaministeerium ja juhtkogu tutvustasid huvigruppidele uut metsanduse arengukava

Keskkonnaministeerium ja peamiselt teadlastest koosnev juhtkogu tutvustasid huvigruppidele metsanduse uue arengukava hetkeseisu ja kuulasid huvigruppide seisukohti.

Metsanduse käekäik läheb jätkuvalt väga paljudele korda ja seda kinnitas ka rohke osavõtt infopäevast, veebi- ja Keskkonnaministeeriumis toimunud koosolekul osales üle 40 huvilise. Metsanduse uuele arengukava (MAK2030) tööversioonile esitati ühtekokku 386 ettepanekut, mis kõik juhtkogu poolt läbi analüüsiti, võimalusel arvestati ja millele ka põhjendustega vastati.

Juhtkogu esimees ja Keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lamp ütles arengukava tutvustades, et keskkonnamõjude hindaja leidmiseks on välja kuulutatud riigihange, mis lõpeb 4. veebruaril. „Loodame leida hea koostööpartneri ja kiiresti lepinguni jõuda,“ sõnas Lamp. „KSH-st tuleb veel täiendusi arengukavasse ja tänasekski laekunud ettepanekute osas otsime võimalusi nendega arvestamiseks. Mõjude hindamine annab muuhulgas vastuse sellele, kuidas on arengukava kooskõlas riigi strateegiliste eesmärkidega ning kas kõikide riigile seatud kohustustega on piisavalt arvestatud,“ rääkis Lamp.

Marku Lamp ja juhtkogu teadlaste eestkõneleja, EMÜ professor Rein Drenkhan tänasid kõiki, kes on aastate jooksul nõu ja jõuga arengukavasse panustanud.

MAK2030 edasine ajakava:

  • Veebruar – KSH ja muude oluliste mõjude aruande koostajaga lepingu sõlmimine.
  • September – KSH aruande avalikustamine ja pärast selle täiendamine.
  • Oktoober – MAK2030 kooskõlastusring ja täiendamine
  • November – MAK2030 eelnõu esitatakse Vabariigi Valitsusele ja Riigikogule.