Avaleht Keskkond KIK toetas Tartu linnaliinibusside üleviimist rohegaasile
KIK toetas Tartu linnaliinibusside üleviimist rohegaasile

KIK toetas Tartu linnaliinibusside üleviimist rohegaasile

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) otsustas toetada Tartu linnaliinide ja Pärnu linnalähiliinide rohegaasibusside kasutuselevõttu ligi 2,6 miljoni euroga.

Tartu linnas hakkab alates 2020. aasta algusest 64 bussi sõitma biometaaniga ehk rohegaasiga. Pärnu linnalähiliinide 11 bussi kasutavad rohegaasi juba selle aasta novembrist.

„Astusime sammu lähemale, et saavutada taastuvenergia eesmärk transpordisektoris: taastuvate kütuste osakaal transpordis peab 2020. aasta lõpuks olema 10 protsenti,“ selgitab toetuse tagamaid KIK-i juhataja Andrus Treier. „Tartu ja Pärnu projektidega väheneb CO2-emissioon umbes 11 000 tonni CO2-ekvivalendi võrra aastas. See vastab umbes 3100 keskmise läbisõiduga sõiduauto aastasele CO2-heitele.“

Tartu abilinnapea Raimond Tamm sõnab, et alates selle aasta juulikuust on Tartu ühistranspordis kasutusel üksnes gaasibussid ja nüüd kütusena rohegaasi kasutusele võtmine võimaldab muuta ühistranspordi äärmiselt keskkonnasõbralikuks. „Tartu suur eesmärk on transpordist tuleneva keskkonnamõju vähendamine. Biometaani kasutuselevõtt võimaldab meil astuda selles suunas pika sammu edasi.”

KIK toetab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist Tartu linna projekti 2,2 miljoni euroga ja Pärnu oma 400 000 euroga. Projektide kogumaksumused on vastavalt 7,7 ja 1,3 miljonit eurot. Lisaks sõidavad juba 2018. aasta kevadest Pärnu linnas 18 rohegaasibussi. KIK-i toetus Ühtekuuluvusfondi vahenditest oli toona 620 000 eurot ja projekti kogumaksumus 2 miljonit eurot.

Taotlusvoor biometaani ühistranspordis kasutuselevõtu toetamiseks on jätkuvalt avatud ja kõigil kohalikel ühistranspordikeskustel on võimalik saada toetust biokütuse hinnavahe kompenseerimiseks. Toetuse töötas välja majandusministeerium.

Rohegaasi ehk biometaani toodetakse biogaasist. Biogaas on käärimisprotsesside tulemusena eralduv gaas, mis on elukeskkonna tavapärane osa, koosnedes peamiselt metaanist ja süsihappegaasist. Biometaan on keskkonnasõbralikum ja pikas perspektiivis stabiilsema hinnaga kui importkütused ning selle kasutamine aitab parandada Eesti energiajulgeolekut. Biometaani kasutuse toetusprogramm on üks osa biometaani tegevuskavast, mis lisaks biometaani tarbimise edendamisele hõlmab tanklavõrgu laiendamist ja toetusi biometaani tootmiseks. KIK-i toetuste kohta saab infot KIK-i kodulehelt.