Avaleht Kultuur Kirjandus Kirjanduslinn soovitab: Johan Kõpp “Mälestuste radadel“
Kirjanduslinn soovitab: Johan Kõpp “Mälestuste radadel“

Kirjanduslinn soovitab: Johan Kõpp “Mälestuste radadel“

Kirjanduslinn Tartu juulikuu lugemissoovitus on Johan Kõpu memuaarteos „Mälestuste radadel“ (Eesti Raamat, 1991), mida soovitab riigikohtu kohtunik Julia Laffranque.

Julia Laffranque’i sõnul kirjutab Eesti Asutava Kogu ja esimese riiginõukogu liige piiskop Johan Kõpp oma neljaköitelises teoses suurepäraselt eneseotsingutest, muu hulgas sellest, kuidas ta umbes 16-aastase noormehena nägi unes raamatut, milles seisis tekst: „Igaüks muretsegu endale üks koda, kus ta kõikide maailma tormide ja õeluste eest võib varju leida!”

Kõpp on püüdnud lahti mõtestada ka seda, kas usk ja teadus on ühendatavad ning jõudnud arusaamisele, et ratio ehk mõistus ei ulatu kõige juurde, mis on olemas: mõistus „avastab küll pidevalt uusi nähtusi, aga inimese hinges on ikkagi aset ka teataval müstikal, mis on väljaspool teadmist ja tajumist otseses mõttes. Müstika on usu asi, mitte teadmiste ja teaduse asi! Ka ristiusul on oma müstika, valdkond, kuhu ratio ei ulatu. Müstikast osasaamine on alati subjektiivne. /…/ Oma isiklik müstika ei anna õigust halvustada või hukka mõista teise müstikat. /…/ Nagu inimeses on vaim ja hing üheskoos ja üheväärsed, nõnda ka ratio ja müstika – teadus ja usk – võivad elada üksteisega heas vahekorras samas indiviidis”.

“See teos pakub sügavat mõtteainet, pöördun selle juurde ikka ja jälle tagasi. Mulle on südamelähedane Kõpu põhjalikkus, süvenemine, vaimne sõltumatus, vaated maailmale, kõlblusele, õiglusele, emotsionaalsuse ja ratsionaalsuse vahel balansseerimine. Pika ja viljaka elu jooksul jõudis Johan Kõpp olla ka kahel korral Tartu Ülikooli rektor,“ lisas Julia Laffranque.