Home Eesti elu Kolmapäeval toimub koolikiusamise teemaline konverents „Märkan ja sekkun“
Kolmapäeval toimub koolikiusamise teemaline konverents „Märkan ja sekkun“

Kolmapäeval toimub koolikiusamise teemaline konverents „Märkan ja sekkun“

Kolmapäeval, 9. oktoobril kell 11 toimub Nordic Hotel Forumis (Viru väljak 3) Tallinna Haridusameti korraldamisel konverents „Märkan ja sekkun“, mille eesmärgiks on toetada kiusamise ennetustööd koolides.

Uuringud näitavad, et sõltuvalt vanuseastmest on Eestis koolikiusu kogenud iga viies, mõnes koolis või kooliastmes isegi iga neljas laps. Näiteks 2018. aastal Eestis läbi viidud uuringu EU Kids Online järgi on kiusamist kogenud 23% ehk ligi neljandik küsitletud lastest. 

„Turvalise ja sõbraliku keskkonna olemasolu nii kodus, koolis kui ka ühiskonnas laiemalt on laste arenguks väga olulised,“ ütles Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev. „Täiskasvanutel on kiusu ennetamisel oluline roll, nende otsused ja tegevused mõjutavad laste ja noorte heaolu igapäevaselt. Seepärast on vajalik, et ka koolide direktorid ja spetsialistid, kes selle teemaga põhiliselt tegelevad, saaksid tuge ning võimaluse probleemi üle üheskoos arutleda.“

Konverentsil „Märkan ja sekkun“ jagatakse senist parimat kogemust kiusu ennetuse- ja sekkumise vallas, tutvustakse vastavaid programme ning nendega liitumis- ja laienemisvõimalusi, räägitakse kiusu mõjust ja tagajärgedest.

Ürituse avab Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev, sõnavõtuga esinevad Riigikogu liige Maria Jufereva-Skuratovski, SA Kiusamisvaba Kool tegevjuht Triin Toomesaar, programmi „Kiusamisest vabaks!“ koolide koordinaator Aleksandra Munts-Avajõe, Tartu Ülikooli hea kooli projektijuht Mari-Liis Nummert, Tervise Arengu Instituudi VEPA projektijuht Anita Baumbach ja Lasnamäe Gümnaasiumi ning Tallinna Inglise Kolledži esindajad.

Paljud Tallinna koolid on juba rakendanud kiusuennetusprogramme „Kiusamisest vabaks!“, KiVa või VEPA käitumisoskuste programmi. Tartu Ülikooli Eetikakeskus on välja töötanud mängu „Väärtuste avastajad”, mida koolid saavad kasutada lastega väärtusarutelude läbiviimiseks ja sotsiaalsete oskuste õppimiseks. Lisaks korraldab Eetikakeskus õpetajatele konverentse ja koolitusi, välja on töötatud tunnustusprogramm „Hea kool kui väärtuspõhine kool“.

Konverentsi „Märkan ja sekkun“ korraldaja Tallinna Haridusamet soovib, et kiusamise ennetus-ja sekkumisprogrammiga oleksid liitunud kõik linna munitsipaalkoolid ning koolid, kus programmid on juba rakendunud, laiendaksid oma tegevust veelgi.

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *