Avaleht Tunnustus Konrad Mäe mälestusmonumendi ideekonkursil anti välja teine ja kolmas koht
Konrad Mäe mälestusmonumendi ideekonkursil anti välja teine ja kolmas koht

Konrad Mäe mälestusmonumendi ideekonkursil anti välja teine ja kolmas koht

Konrad Mäe mälestusmonumendi ideekonkursil jäi esikoht sobiva töö puudumisel välja andmata – esitatud 17 töö hulgast pälvis teise koha kavand “Klaaspärlimäng” ja kolmanda “Konradi pilk”.

“Klaaspärlimängu” (autorid Tarmo Ladva ja Uku Põllumaa) puhul tõi žürii esile väärikust ja pilkupüüdvust. Lahenduse ambitsioon pole asukohas domineerida, vaid mõjuda arusaadavalt ja ümbritseva suhtes lugupidavalt. Teise koha eest premeeritakse autoreid 4000 euroga.

“Konradi pilgu” (Kirke Kangro ja Toomas Tammis) puhul hindas žürii selle nüüdisaegset ja ootamatut lahendust värvi ja ruumi kasutamisel, kuid pidas töö teostust hoone ajaloolisel fassaadil pigem komplitseerituks. Kolmanda koha preemia on 3000 eurot.

Žüriiliikme Anne Rudanovski sõnul otsiti eelkõige teost, mille kunstnik on loonud inspireerituna teise kunstniku loomingust ja elust, tööde hulgas oli aga enim lahendusi, mis tegelesid pigem hoone dekoreerimise ja illustratsiooni loomisega kui asukoha ja ruumi mõtestamise ning monumentaalkunstile kohaste väljundite otsimiseg. Viimane vajab Rudanovski hinnangul Eestis tõsist ümbermõtestamist ja edasist pikemat arutelu.

Žürii esimees Tõnis Arjus täpsustas, et hindajad otsustasid esimest preemiat mitte välja anda, kuna ei leidnud pakutute hulgast Konrad Mäe panuse väärilist realiseeritavat tööd. Ideekonkursi eesmärgiks oli sõlmida võitjaga tema pakutud ideekavandi alusel teose projekteerimiseks hankeleping. Kuna võitjaväärilist tööd ei leitud, jääb leping sõlmimata. “Konrad Mägi SA, Eesti Kujurite Ühendus, Tartu Kunstimuuseum ja Kõrgem Kunstikool Pallas jätkavad linnaga koostööd Konrad Mäe panuse jäädvustamise teemal,” lausus linnaarhitekt Arjus.