Avaleht Eesti elu KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED I Koroonaviiruse levik ja kultuurivaldkond
KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED I Koroonaviiruse levik ja kultuurivaldkond

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED I Koroonaviiruse levik ja kultuurivaldkond

Eriolukorras on küsimusi alati rohkem kui täpseid vastuseid. Kultuuriministeerium palub hoida pilk peal Kultuuriministeeriumi kodulehel, kuhu ilmub operatiivne info ja täpsustused kõige kohta, mida neil nädalail tuleb teada. Valitsuse kehtestatud eriolukord kehtib 1. maini, kui ei otsustata teisiti.

Millised kultuuriasutused on suletud?

Valitsuse kriisikomisjoni otsuse kohaselt on kinni kõik kultuuriasutused. 1. maini uksed sulgema muuseumid ja kinod, ära jäävad kõik teatrietendused, aga ka konverentsid ja kõikmõeldavad muud rahvakogunemised. Suletud on sportimispaigad. Mõningad erisused võivad puudutada raamatukogusid (vt allpool).

Kas sulgemine tähendab, et tööl ei viibi ka asutuste personal?

Otsused, kas või millises osas jätkub asutustes igapäevatöö, langetavad juhid ise. Tulenevalt eri asutuste töö iseloomust ei ole võimalik kehtestada ühtset reeglit kõigile. Vajadusel ja võimalusel võivad jätkuda näiteks lavastuste proovid, näituste ettevalmistustöö, kontoritöö. Asutused on kindlasti suletud rahvale. Kultuuriministeerium jätkab tööd harjumuspärases rütmis, kui ei teki vajadust otsustada teisiti.

Kas piirangud puudutavad ka eraõiguslikke kultuurikorraldajaid ning eramuuseume?

Jah. Piirangud laienevad kõigile, ka kultuuriüritusteks ruume rentivatele asutustele.

Kui kauaks piirangud kehtima jäävad?

Piirangud kehtivad praeguse teadmise juures 1. maini, kui valitsus ei otsusta teisiti. Otsused tehakse olukorra dünaamikat hinnates ning valitsus hoiab koos ministeeriumide ja ametitega sellest avalikkust ja asutusi kursis.

Kas uksed sulgevad ka kõik lõbustusasutused, restoranid, laevade meelelahutusasutused, ööklubid, spordiklubid?

Valitsuse kehtestatud piirangute peamine mõte on vältida inimeste kogunemisi. Ööklubid ja muud sarnased rahva kogunemispaigad on koroonaviiruse leviku olukorras sarnaselt muude kultuuriasutustega suletud. Tallink Grupp peatab inimeste tervise ja ohutuse tagamiseks alates pühapäevast, 15. märtsist ajutiselt laevaliikluse Tallinna-Stockholmi liinil. Kinni on huvikoolid. Suletud on spordisaalid, spordiklubid, jõusaalid, spaad, ujulad, basseinid, veekeskused, päevakeskused ja laste mängutoad. Jõusaalid, ujulad, saunad ja spad tuleb sulgeda ka hotellidel ja kõigil teistel majutusteenuste pakkujatel. Piirangud ei puuduta toitlustusasutusi (restoranid jm).

Kas teatrietendused ja kontserdid jäävad kindlasti ära või on siiski ka võimalus, et sündmusi lükatakse edasi?

Seda otsustab iga korraldaja vastavalt oma äranägemisele ja võimalustele. Muutustest mängukavades või programmides annavad asutused ise operatiivselt teada. Seda on juba ka tehtud ning publikut muutustest teavitatud. Tuleb jälgida korraldajate teadaandeid.

Mis saab eelmüügist soetatud piletitest?

Tuleb võtta ühendust sündmuse korraldajaga. Otsused, kas piletid ostetakse tagasi või vahetatakse teise sündmuse vastu, teevad asutused või korraldajad ise. Kultuuriministeerium soovitab asutustel pakkuda võimalusi piletid ümber vahetada või pakkuda muid võimalusi. Eriolukorra tõttu ei ole a priori põhjendatud publiku ootus, et piletid ostetakse ilmtingimata tagasi. Paari kuu jooksul ärajäävatele või edasi lükatud sündmustele on ette müüdud üle 100 000 pääsme.

Kas riik korvab kahju, mida kannavad sündmuste ärajäämise tõttu korraldajad, asutused?

Valitsus otsib võimalusi, kuidas kompenseerida asutustele saamata jäänud tulu. Töö käib võimalikult ühtlase mehhanismi ning reservide loomise nimel, et tagada organisatsioonide eelarvetasakaal. Kultuuriministeerium kaardistab koostöös valdkondadega esialgse ülevaate järgmise, s.o 12. nädala alguseks. Kultuuriministeerium näeb võimalusena seda, et tagasi võiks arvestada prognoositava omatulu kindla ajaperioodi jooksul kultuuriasutuse või sündmuse eelarves. Rohkem infot lisandub uuel nädalal.

Kas otsused kompenseerimise kohta langetatakse Kultuuriministeeriumis?

Kultuurieelarve eest vastutab Kultuuriministeerium, kes teeb koostööd Rahandusministeeriumiga. Oluline on asutuste juhtkondade ning nõukogude abi ja koostöö võimaliku puudujäägi või vajaduste väljaselgitamisel.

Kas ka eraõiguslikud kultuurikorraldajad võivad arvestada riigi toega, kui sündmus jääb ära või piletid tuuakse tagasi?

Kui korraldaja otsusel ärajääv või edasi lükatav sündmus on saanud toetust riigieelarvest, palume korraldajal sellest ministeeriumi kohe teavitada. Küsimused, mis seonduvad mittetoimunud või edasilükatud sündmuse ja riigilt saadud toetusega, lahendatakse üksikjuhtumi asjaolusid arvestades. Toetusi lausaliselt tagasi küsima ei hakata.

Kas jätkuvad keeleõppe kursused eesti keele majades?

Kursused eesti keele majades Tallinnas ja Narvas peatatakse sarnaselt muude asutuste tegevusega. Infot annavad keelemajade juhtkonnad ning Integratsiooni Sihtasutus (INSA).

Mida tähendab see, et raamatukogud on avatud piirangutega?

Raamatukogude pakutavad teenused on väga erinevad, mistõttu on võimalus, et osa raamatukogusid saavad vähemalt mingis ulatuses oma teenuseid edasi pakkuda. Infot olukorra kohta annavad kohalikud omavalitsused. Ruumidesse ei pruugi olla võimalik siseneda, kuid kontaktita teavikute laenutuse vahendeid pakutakse, kuni see on võimalik. Külastajate teenindamisel, ka piiratud ulatuses, tuleb kindlasti järgida Terviseameti juhendmaterjale. Kindlasti ei toimu raamatukogudes mingeid kogunemisi ega üritusi. Vajadusel ja võimalusel saab jätkuda raamatukogus sisetöö, näiteks inventuurid, päringutele vastamine, raamatute hankimine ja arvelevõtmine.

Kas suletud on ka kunstigaleriid?

Muuseumide ja muude näitusasutuste külastamine on keelatud, sest rahvakogunemised ei ole lubatud.

Kas eriolukorra kehtimise perioodil on üldse võimalik kultuuri ja sporti nautida?

Koroonaviiruse levik on vähetõenäoline värskes õhus viibides. Mõisate ümbrused, pargid, loodusrajad – need on avatud. Rahvaüritusi seal ei korraldata. Veebis on vabalt saadaval SA Kultuurileht väljaanded. Kutsume üles lugema raamatuid, vaatama filme, lugema lastele ette.

Peaasi, et säilitame kõigele vaatamata optimismi ja rahuliku meele! Arvestagem eriolukorras kehtivaid piiranguid ning järgigem antavaid juhiseid.

Valdkondlikku infot jagavad Kultuuriministeeriumi vastavate valdkondade nõunikud ning kommunikatsiooniosakonna töötajad Meelis Kompus (520 2318, meelis.kompus@kul.ee) ja Hannus Luure (526 1431hannus.luure@kul.ee).

LEAVE YOUR COMMENT

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga