Home Haridus Korruptsioonivaba Eesti sai valmis õppematerjali väärtuspõhisteks aruteludeks
Korruptsioonivaba Eesti sai valmis õppematerjali väärtuspõhisteks aruteludeks

Korruptsioonivaba Eesti sai valmis õppematerjali väärtuspõhisteks aruteludeks

Ühingul Korruptsioonivaba Eesti valmis koolidele mõeldud õppematerjal vihjeandmisteema tutvustamiseks läbi väärtusmängude. 

„Selleks, et noored mõistaksid, et meil kõigil on oma osa meid ümbritseva keskkonna kujundamisel, peab noortele rääkima muu hulgas ka heast ja halvast ning sellest, kuidas halvale vastu seista. See, kuhu ja kuidas oma murest või tähelepanekust teada anda ning millest peaks üldse rääkima, saab uue õppematerjali abiga palju selgemaks,“ ütles ühingu tegevjuht Carina Paju

Õppematerjal on mõeldud abivahendiks õpetajale, kes soovib mänguliselt oma tunnis väärtuspõhiseid arutelusid algatada. „Materjalist on kasu nii vihjeandmisteema avamisel kui ka klassi väärtuste väljaselgitamisel või teiste inimeste tunnete ja soovidega arvestamise õpetamisel. Vihjeandmine on teemana väga väärtuspõhine. Sellest rääkides ei saa üle ega ümber just inimese, sõpruskonna ja ka laiemalt ühiskonna väärtustest,“ rääkis Paju.

Õppematerjali saab tasuta alla laadida Korruptsioonivaba Eesti kodulehelt. Õppematerjal koosneb kahest osast, millest esimene keskendub nooremale vanuseastmele ja teine vanemale. Mõlema osa alguses on teoreetiline sissejuhatus teemasse ja eakohased väärtusmängud, mille abil õpilastele vihjeandmise temaatikat mänguliselt tutvustada.

Korruptsioonivaba Eesti vahendab õppematerjali tutvustamiseks ka külalistunde, mida annavad ühingu ekspertidest liikmed ja teised erialaspetsialistid üle Eesti.

Õppematerjali koostamist ja väljaandmist rahastas EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.