Avaleht Eesti elu Kredex toetab vähekindlustatud lasterikkaid peresid 3 miljoniga
Kredex toetab vähekindlustatud lasterikkaid peresid 3 miljoniga

Kredex toetab vähekindlustatud lasterikkaid peresid 3 miljoniga

Kredex alustab 6. mail madala sissetulekuga lasterikastele peredele mõeldud kodutoetuse taotluste vastuvõtmist. Lasterikaste perede elamistingimuste parandamisse panustatakse tänavu üle 3 miljoni euro.

Võimalus elamistingimusi parandada on peredel, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast last ja kelle sissetulek ühe leibkonna liikme kohta oli eelmisel aastal kuni 355 eurot kuus. Toetust saavad pered, kellel puudub eluase või olemasolev eluase ei vasta elementaarsetele elamistingimustele, sealjuures puudub vee- ja kanalisatsioonisüsteem või pesemisvõimalus, katus ei ole vettpidav või küttekolded ei taga kodus piisavalt sooja temperatuuri või on eluohtlikud. Maksimaalne toetussumma on 8000 eurot, teistkordsel taotlemisel 5000 eurot.

Kredexi eluaseme- ja energiatõhususe osakonna juhi Triin Reinsalu sõnul on kodutoetuse abil kümne aastaga parandatud enam kui 12 000 lapse elamistingimusi. „Kuigi olukord on aastatega paremaks läinud, leidub endiselt igal aastal toetuse saajate seas peresid, kes elavad olude sunnil pea elamiskõlbmatutes tingimustes. Hea on aga tõdeda, et ka sel aastal saame anda oma panuse ligikaudu 350 pere elamistingimuste parandamiseks.“

Tagastamatut toetust saab kasutada mitmeti. Näiteks eluaseme püstitamise, renoveerimise, ümberehitamise või laiendamisega seotud väljaminekuteks, aga ka eluaseme tehnosüsteemide või -võrkude rajamise, muutmise või asendamisega seotud kulutusteks. Lisaks võib seda kasutada eluaseme soetamiseks juhul, kui leibkonnal pole päris oma kodu või leibkonna omandis olev maja või korter ei vasta kaasaegsetele elamistingimustele, sealhulgas on pere jaoks mõistlikel eeldustel liiga väike. Eelmisel aastal kasutati toetust kõige enam eluaseme renoveerimiseks ja eluaseme soetamiseks.

Taotlusi saab esitada 10. juunini. Varasemalt toetust saanud pered peavad korduva toetuse taotlemise hetkeks olema eelmise toetuse sihtotstarbeliselt ja tähtaegselt ära kasutanud ning esitanud seda kinnitava lõpparuande.