Home Poliitika Kristian Jaani: Eestil on rändekriisi võimaliku laienemise puhuks esimesed sammud läbimõeldud
Kristian Jaani: Eestil on rändekriisi võimaliku laienemise puhuks esimesed sammud läbimõeldud

Kristian Jaani: Eestil on rändekriisi võimaliku laienemise puhuks esimesed sammud läbimõeldud

Siseminister Kristian Jaani tutvustas tänasel valitsuse kabinetiistungil ebaseadusliku rände olukorda Leedu-Valgevene piiril. Jaani andis samas ülevaate Politsei- ja Piirivalveameti tegevustest massilise sisserände ennetamiseks.

„Eestile on hetkel rändesurve väike. Praegu on Leetu saabuvate migrantide peamine eesmärk jõuda Poola kaudu Saksamaale, mistõttu ei kasutata Eestit transiitmaana. Jälgime siiski pidevalt olukorda Eesti piiril, et märgata muutusi, mis võiksid viidata võimalikule ebaseadusliku sisserände ohule,“ selgitas siseminister. Politsei- ja Piirivalveamet on valmis rakendama erinevaid ennetavaid samme, et vajadusel Eesti piiri veel tugevamalt kaitsta.

Siseministri sõnul on esimese sammuna juba suurendatud kohaolekut lõunapiiril. „Patrulltegevustega tagatakse pisteline sõidukite ja isikute riigis viibimise õigsuse kontroll, et reageerida kiiremini võimalikele ebaseaduslikele piiriületustele. Oleme rohkem kohal. Samuti oleme tõstnud valmisolekut, et vajadusel saaks koheselt hakata kasutama mehitatud ja mehitamata lennuvahendeid ja teenistuskoeri,“ märkis Jaani.

„Kui olukord nõuaks, saadaksime teise sammuna Eesti-Läti piirile juurde 20 täiendavat patrulli vabade vahetuste arvelt, et tagada teatud kohtades ööpäevaringne järelevalve ning korraldada piiril liikujate osas põhjalikumat kontrolli. Kolmanda sammuna taaskehtestaksime Eesti Läti vahel piirikontrolli,“ märkis Jaani lisades, et praegu on rändesurve Eesti suunal madal.

Jaani sõnul sõltub ennetusmeetmete kasutusse võtmine sellest, kas ja kuidas olukord muutub. „Näiteks kui sisserändajad hakkavad lisaks Poola kaudu Saksamaale suundumisele liikuma ka Põhjamaadesse, siis see toob suure tõenäosusega kaasa ka ebaseadusliku rände suurenemise Eestis. PPA jälgib olukorda ja muutusi rändeteekondades, et vajadusel sobilik tegevus käivitada. Samas rõhutan, et meie piiride valve ja kaitse algab juba sellest, et Eesti toetab Leedut Euroopa Liidu välispiiri valvamisel.“

Eesti abistab Leedut Euroopa piiri- ja rannikuvalve ameti FRONTEX kaudu nii tehnika kui ka ekspertidega. Lisaks saatis Politsei- ja Piirivalveamet kahepoolse lepingu alusel 7. juulil Leetu ESTPOL5 10-liikmelise politseiüksuse, et aidata tõkestada massilist sisserännet Leedu-Valgevene piiril. ESTPOL5 jääb Leetu vähemalt kuuks ajaks. Leedu on Eestilt abi palunud piirilõigu seireks õhust, sisserändajate majutuskohtade valvamiseks ja avaliku korra tagamiseks ning patrulltegevuseks piiril.

Leedu abistamine annab ühtlasi meie inimestele võimaluse saada kindlustunne, et sarnase keerulise olukorra tekkimisel on tulevikus ka Eestil meid toetavaid liitlasi.

Oleme naaberriikidega tihedas suhtluses, samuti ka siseriiklike partneritega, et tagada suurendatud ja laiendatud olukorrateadlikkus ning saada võimalikust probleemist eelhoiatus juba varakult.