Avaleht Kultuur Kultuuriministeerium toetab liikumisharrastuse ürituste jätkusuutlikkust
Kultuuriministeerium toetab liikumisharrastuse ürituste jätkusuutlikkust

Kultuuriministeerium toetab liikumisharrastuse ürituste jätkusuutlikkust

Kultuuriministeerium kuulutab välja täiendava taotlusvooru liikumisharrastuse ürituste jätkusuutlikkuse toetusele. Toetust eraldatakse riigi 2020. aasta lisaeelarves ette nähtud vahenditest ning eesmärk on COVID-19 levikuga seotud möödapääsmatute kulude kompenseerimine suurematele üleriigilise tähtsusega traditsioonilisi liikumisharrastuse üritusi korraldavatele spordiorganisatsioonidele ning seeläbi tagada nende jätkusuutlikkus piirangute lõppemisel.

Liikumisharrastuse ürituste jätkusuutlikkuse toetust võib taotleda spordiorganisatsioon, mis on muuhulgas taotluse esitamise tähtpäevaks kantud Eesti Spordiregistrisse. Täpsemad taotlemise tingimused leiab Kultuuriministeeriumi kodulehelt.

Taotlus tuleb esitada esindusõigusliku isiku või selleks volitatud isiku poolt Kultuuriministeeriumi toetuste taotlemise e-keskkonnas.

Taotluse esitamise tähtaeg on 8. november 2020.

Taotlusvooru aluseks on määrus „Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetamiseks eraldatud vahenditest antavate sporditoetuste liigid ning toetuse taotlemise, taotleja hindamise, toetuse määramise ja määramisest keeldumise tingimused ja kord“ ja seletuskiri.