Avaleht Kultuur Kultuurkapitali preemia Raplamaal pälvis Margus Mikomägi
Kultuurkapitali preemia Raplamaal pälvis Margus Mikomägi

Kultuurkapitali preemia Raplamaal pälvis Margus Mikomägi

Eesti Kultuurkapitali Raplamaa ekspertgrupp tunnustas 2020. aasta maakonna kultuuri- ja spordielu silmapaistvaid eestvedajaid.

Kultuuripärli preemia pälvis Margus Mikomägi, Rapla ja muu maailma teljel kirjutav kultuuritark, kes kastab aegajalt oma vaimusärgi ajavoolu jõkke, peatab voolu ja paneb sinna korraks muljetavaldava kommentaaritõkke.

Elutööpreemia sai Madis Pärn hingega tehtud töö eest Alu spordielu ülesehitamisel ja hoidmisel ning hindamatu panuse eest maakonna spordielu edendamisse läbi oma elu.

Kultuuripreemia 

Kohila Sümpoosion (kunstnikud Juss Heinsalu ja Evelin Saul) – kui traditsiooni kandja ja oluline sündmus kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil, mis kogub kaasaegseid puupõletusteadmisi-oskusi ning toimib nende vahendajana professionaalses ringkonnas ja tavapubliku hulgas

MTÜ Wäega Wärk – pärimustraditsioonide hoidmise ja innustunud levitamise eest Märjamaal

Marike Uusjärv – pikaaegse koorimuusika ja rahvakultuuri traditsioonide hoidmise eest Kabala piirkonnas

Rait Talvoja – paikkonna ajaloo säilitamise ja tutvustamise eest

Kairis Kontus – pikaaegse panuse eest kultuurielu edendamisse ja kogukonna kaasamisse Kohilas

Aastapreemia

Maarika Lips – emakeele ja kirjanduse propageerimise ning koolinoorte inspireerimise eest Rapla maakonna emakeeleõpetajate ühenduse pikaaegse esimehena

Ingrid Lenk  – hingega tehtud töö eest kehalise kasvatuse ja liikumise propageerijana Rapla Vesiroosi koolis ja maakonnas

Noorte Filmifestival Kaader (MTÜ Filmipidu) – noorte ja filminduse sinasõpruse hoidmise eest

EELK Hageri koguduse kammerkoor Lambertus – Eesti algupärase koorimuusika edendamise ja salvestamise eest

Jüri Pritsin  Kohila valla laste ja täiskasvanute spordielu edendamise eest

Kapa Festival – suurepärase festivali korraldamise eest

Siim Viisut & Annika Tammus – saalihoki edendamise eest maakonnas ja Kehtna/Rapla ühisvõistkonna eduka juhendamise eest

Malle Talvoja – Juuru piirkonna kultuurielu elavdamise ja raamatukogu arendamise eest

Maria Saarna  – Hageri kogukonna kultuuri- ja seltsielu aktiivse edendamise eest