Avaleht Eesti elu Küsitlus: Eesti on digitaalselt maailma arenenuim riik
Küsitlus: Eesti on digitaalselt maailma arenenuim riik

Küsitlus: Eesti on digitaalselt maailma arenenuim riik

E-Eesti esitluskeskuse tellitud küsitlusest selgus, et vastanutest ligi pooled ja rahvusvahelistest digiekspertidest enam kui kaks kolmandikku peavad Eestit digitaalselt maailma arenenuimaks riigiks.

„See, et e-Eesti maine on rahvusvaheliste sihtrühmade silmis endiselt kõrge ja Eestit teatakse maailmas kui ühte digivalitsemise liidrit, näitab, et meie inimeste, asutuste, organisatsioonide ja ettevõtete selle nimel tehtud töö on jätkuvalt tasemel. Samas ei saa me seda võtta iseenesestmõistetavana, sest e-Eesti vajab järjepidevat tööd ja investeeringuid, et maine ka tulevikus kõrgel püsiks. E-Eesti hea maine avab meie ettevõtjatele uksi kogu maailmas ja selle kõrgel hoidmine peab olema meie kõigi ühine missioon,“ ütles ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt.

90% vastanutest hindas Eesti riigi pakutavaid digiteenuseid paremaks kui nende kodumaal. Tuntuimad Eesti digiteenused välismaal on e-residentsus ja e-hääletamine. 70% veebiküsitlusele vastanute ja 73% ekspertide arvates kuulub Eesti maailma kolme digitaliseerumisliidri hulka.

„Kui keegi ajaks mind keset ööd üles ja küsiks, kus õppida avaliku sektori digitaliseerimist, siis soovitaksin tal minna Eestisse,“ ütles Stockholmi Kõrgema Majanduskooli ettevõtluse ja digiinnovatsiooni professor Magnus Mahring.

Küsitlus tõi välja ka digiriigi maine arengukohad. Kuigi e-Eesti bränd on rahvusvaheliselt tuntud, on teadmine selle kohta sageli pinnapealne. Enam kui kaks kolmandikku vastanutest ei osanud nimetada ühtegi Eesti tehnoloogiaettevõtet ega siit võrsunud e-lahendust. „Meie keskuse eesmärk on 12 tegevusaasta jooksul olnud üks ja sama: kujundada ja hoida e-Eesti mainet rahvusvaheliselt ning luua Eesti IKT-sektorile väärtuslikke ärikontakte. Saime kinnitust, et mainekujundustöö on ennast igati õigustanud ja toonud meie juurde hulga uusi era- ja avaliku sektori kontakte, kellele enda teenuseid pakkuda,“ kommenteeris E-Eesti esitluskeskuse juht Ave Lauringson.

„Tegemist on esimese e-Eesti rahvusvahelist mainet analüüsiva küsitlusega. Meie üheks sooviks oli muu hulgas teada saada, kas tegemist on PR-mulliga või kannab e-Eesti ka digivaldkonna ekspertide jaoks laiemat väärtust,“ lisas Ave Lauringson. „Tuleb välja, et Eesti ja e-Eesti maine kui avaliku sektori digitaliseerimise lipulaev käivad koos, ent tööd Eesti ettevõtete tuntuse tõstmiseks on veel teha palju.“

Eesmärk oli küsitleda digitaliseerimiseksperte ja inimesi, kellel on juba e-Eestist ja digitaliseerimisest osaliselt eelteadmised olemas. Kuna koroonapandeemia tõttu ei toimunud füüsilisi visiite esitluskeskusesse, vastasid keskust virtuaalselt külastanud 407 inimest küsimustele Eesti digilahenduste kohta enne ja pärast virtuaalset visiiti. Lisaks viidi läbi süvaintervjuud 30 rahvusvahelise digivaldkonna eksperdiga.

Eesti digiriigi rahvusvahelise maine küsitlus viidi läbi Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ raames Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastusel. Selle viis läbi rahvusvaheline konsultatsiooniettevõte Gateway & Partners. Tulemustega on põhjalikumalt võimalik tutvuda siin.