Avaleht Poliitika Küsitlus: sügisestel valimistel on oodata kõrget osavõttu
Küsitlus: sügisestel valimistel on oodata kõrget osavõttu

Küsitlus: sügisestel valimistel on oodata kõrget osavõttu

Eestimaalastest plaanib 75% oktoobris toimuvatel kohalike omavalitsuste valimistel osaleda.

Praeguse seisuga plaanib 81% eestlastest valima minna, samas kui muust rahvusest inimestest kavatseb seda teha 63%, selgus Norstati küsitlusest.

Norstati juhi Evelin Pae sõnul näitab küsitlus väga kõrget huvi, aga üldjuhul teeb kavatsuse valimispäeval teoks lubatust vähem inimesi. „Täpsem osalusprotsent selgub suve lõpupoole, kui parteid tulevad oma platvormidega välja ja on näha, kui kirglikuks poliitiline võitlus seekord läheb,“ ütles Pae.

Eagruppidest lähevad kõige suurema tõenäosusega valima vanemad, 60-74-aastased inimesed, kellest 91% kavatseb oma hääle sügisel anda. Paralleelselt on kõige vähem aktiivsed alla 30-aastased, kellest 59% plaanib hääletada.

„Noortel on muud huvid ja tegemised ning madalam aktiivsus on pigem ootuspärane. Vanematel inimestel on rohkem vaba aega poliitikat jälgida ja ka huvi valimistel osaleda,“ selgitas Pae.

Elektroonilist hääletamist usaldab või usaldab täielikult 58% elanikkonnast. See toetus on selgelt kõrgem nooremas sihtrühmas. Vanuse kasvades usaldusmäär pigem väheneb. Sissetuleku lõikes usaldavad elektroonilisi valimisi enam kõrgema sissetulekuga inimesed ja kahtlevad vähemteenivad.

Rahvustest kahtlevad e-valimistes rohkem vene keelt kõnelevad inimesed. Eriti selgelt joonistub see välja Kirde-Eestis, kus 30% inimestest ei usalda üldse e-hääletamist.

Valimiste eel on rahulolu praeguse kohaliku omavalitsuse juhtimisega kõrge Tallinnas: 73%. Kõige rohkem on põhjust muretseda Ida-Virumaa võimulolevatel poliitikutel, sest 55% regiooni elanikkonnast pole praeguse omavalitsuse juhtimisega rahul.

Norstat viis küsitluse mais läbi 1000 tööealise elaniku seas üle Eesti. Mai lõpust alustab Norstat 16-aastaste ja vanemate seas kohalike valimiste jaoks väljatöötatud küsitluste läbiviimisega Tallinna linnaosades ja ka väiksemates omavalitsustes. Täpsemalt saab selle kohta lugeda ettevõtte kodulehel.

Norstat tegutseb 12 riigis üle Euroopa.