Home Haridus Küsitlus: Tartu koolinoored hindavad kõrgelt vaba aja tegevuste võimalusi
Küsitlus: Tartu koolinoored hindavad kõrgelt vaba aja tegevuste võimalusi

Küsitlus: Tartu koolinoored hindavad kõrgelt vaba aja tegevuste võimalusi

Tartu linnavalitsuse tellitud noorte vaba aja kasutuse küsitlus näitas, et teismelised on aktiivsed ja valikuvõimalustega väga rahul.

Rahuloleva hinnangu noorsootöö tegevustele andis 90% 9-19-aastastest Tartu noortest. Kõige enam ollakse rahul huvihariduse või huvitegevusega, noorteühenduste ja laagritega ning vabatahtliku tegevusega. Veidi rahulolematust tekitab teekond huvikooli, treeningule või noortekeskusesse. Hoolimata sellest on 86% noortest mingi noorsootöö tegevusega hõivatud. Enamikku innustab osalema tegevuse meeldivus, eneseteostuse võimalus, võimalus midagi saavutada ja sõpradega koosolemine.

Küsitluse põhjal pööratakse noorte kaasamisele kõige enam tähelepanu noorteühendustes, kuid ka laagrites ja malevates on noored saanud tegevusi korraldada, huvikoolides ja noortekeskustes pigem tegevusi algatada.

3.-6. klassi lapsevanemad on kõige enam rahul laagritegevustega. Kõige vähem ollakse rahul noorsootöö info kättesaadavusega. Lapsevanematelt uuriti ka võimekust noorsootöö tegevuste eest maksta: 62% vastanutest arvasid, et kulutused laste vaba aja tegevustele on olnud enam-vähem jõukohased.

Linnavalitsuse kultuuriosakonna noorsooteenistuse juhataja Mari-Ann Saluste sõnul on oluline mõõta noorsootöö kvaliteeti. „Uuringu tulemustele lisaks said oma hinnangu anda mitmed noortevaldkonna eksperdid, kelle asjakohaseid ettepanekuid ja soovitusi on võimalik edaspidi kohaliku tasandi noorsootöö arendamisel arvestada,” selgitas Saluste.

Küsitluses osalesid Tartu linna 3.-12. klassi õpilased, 3.-6. klassi lapsevanemad ja esmakordselt ka kutseõppeasutuses põhiharidust omandavad noored. Valimi suuruseks kujunes 1781 noort ja 697 lapsevanemat. Iga viie aasta tagant toimuv küsitlus annab suunised noorte vaba aja võimaluste edaspidiseks kavandamiseks ja arendamiseks. Küsitlust tegi Eesti Uuringukeskus.

Küsitluse tulemusi tutvustustatakse seminaril, mis toimub 22. septembril Alexela Loomelaval. Seminaril toimub ka vestlusring valdkonna ekspertidega. Seminari modereerib noorte- ja haridusvaldkonna ekspert Urmo Reitav. Arutelus osalevad Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusest Noorte Tugila teenuse kvaliteedijuht Kerli Kõiv ja Tartu Kivilinna Kooli direktor Karin Lukk. Registreerida tuleks hiljemalt 21. septembriks. Seminari otseülekannet saab jälgida Tartu noorsooteenistuse Facebooki-lehe kaudu.