Avaleht Haridus Lapseõigustepäeva tähistati konverentsiga
Lapseõigustepäeva tähistati konverentsiga

Lapseõigustepäeva tähistati konverentsiga

20. novembril 1989 võeti vastu ÜRO lapseõigustekonventsioon, mis on alusdokument lapseõiguste sisu määratlemiseks ja mõistmiseks. Seetõttu tähistatakse tänast päeva rahvusvahelise lapseõigustepäevana ja novembrit kui lapseõigustekuud.

„1989. aastal juhtus midagi erakordset: võeti vastu laste oma seadus, mille kohaselt lapsed ei ole objektiks, kes kuuluvad oma vanematele, vaid täieõiguslikud ühiskonna liikmed oma õiguste ja kohustustega. Lapse esimesed 18 eluaastat on tema jälgimise, arengu toetamise ja suunamise, mängu ja õppimise aeg,” ütles Lastekaitse Liidu president Ene Tomberg .

MTÜ Lastekaitse Liit tähistas seda päeva traditsioonilise aastakonverentsiga, mis seekord kandis pealkirja “Lapse õigus olla tema ise”.

2019. aastal Tallinna 15-16-aastaste õpilaste seas läbiviidud küsitlus näitas, et täiskasvanupoolset vaimset väärkohtlemist on küsitletuist kogenud 23,7% ja füüsilist vägivalda 12%, koos kambaga on kedagi kiusanud aga vähemalt korra 16%. Selle valguses keskendus konverents ühele teravale probleemile praeguses Eesti ühiskonnas – kiusamisele. Mitte ainult kiusamisele koolides, vaid kiusamisele kogu haridusteel ja ühiskonnas. See on teema, kus omavahel peavad koostööd tegema haridusasutused, huvitegevus, perekonnad ja kogu ühiskond.

Konverentsil tegid teiste seas ettekanded EELK Risti koguduse õpetaja Annika Laats, kes vaatles kiusamist kui väärtuste konflikti ühiskonnas. “Valge õhupalli” eeskujuliikumise eestvedaja Tamo Vahemets arutles eeskujude kui majakate üle. Psühholoog Karmen Palts läks sügavamale kooli ja vanemate omavahelisest koostööst rääkides. Lisaks esinesid Andres Aru õiguskantsleri kantseleist, Helmer Hallik politseiametist ja koolipsühholoog Auli Andersalu-Targo, kes on ka Lastekaitse Liidu „Kiusamisest vabaks!“ programmi koolitaja.

“Kõikide huvikaitseorganisatsioonide üks peamisi rolle ühiskonnas on erinevate osapoolte ühe laua taha kokkutoomine ja koostöö soodustamine, mistõttu on aktiivne kodanikuühiskond riiklikult äärmiselt vajalik. Lastekaitse Liidu puhul on seega oluline leida üles ja ühendada erinevad osapooled, kes on valmis koostöös lapse heaks töötama,” sõnas Lastekaitse Liidu juhataja Varje Ojala.

Lastekaitse Liit rõhutab jätkuvalt vajadust toetada tervise-, justiits-, sotsiaal- ja haridusvaldkonna järjepidevat koostööd, et kindlustada lastele vajalike tugiteenuste kättesaadavus ja kvaliteet olenemata lapse elukohast ja mistahes erivajaduse olemasolust. Lastekaitse Liidu aastakonverentsi on võimalik otse vaadata Lastekaitse Liidu Facebookis või Postimehe veebi vahendusel.