Avaleht Märka Last Lastekaitse Liit: lapse esimene töökogemus mõjutab kogu tema elu
Lastekaitse Liit: lapse esimene töökogemus mõjutab kogu tema elu

Lastekaitse Liit: lapse esimene töökogemus mõjutab kogu tema elu

Lastekaitse Liit tuletab tööandjatele meelde, et noori tööle võttes koheldaks neid vastavalt seaduses ettenähtud tingimustele.

Esile saab tõsta tööandjaid, kes arvestavad seaduses kehtestatud erisusi laste palkamisel ja on valmis andma neile võimaluse teenida eakohase tööga taskuraha. Samas on nördimapanev, et Eestis on siiani ka neid tööandjaid, kes arvavad, et lapsi saab tööl ekspluateerida, pakkudes neile väiksemat töötasu või kogunisti kasutada kui tasuta tööjõudu. Näitena saab tuua hiljuti Eesti Päevalehes avaldatud artiklis ühe kõrtsmiku tõdemuse, et noori on hea tööle võtta, kuna neile saab vähem palka maksta. On väga oluline, et täiskasvanud, olgu siis tööandjana või lapsevanemana töötamiseks nõusolekut andes, mõistaksid, milline töö on lapsele sobilik ja milline mitte. Ja siin pole jutt ainult sellest, kas töö on füüsiliselt raske, vaid ka sellest, kas see ohustab alaealise kõlblust.

Lapsed kui töösuhte nõrgemad pooled peavad olema erilise tähelepanu all. Seetõttu paneb Lastekaitse Liit ettevõtjatele südamele, et töö, mida lastele pakutakse, oleks neile sobiv, jõukohane ja ohutu. Samuti on oluline jälgida, et töötamisel ei saaks kahjustada noorte tervis, neid koheldaks ausalt ega diskrimineeritaks ea tõttu. Siinkohal on oluline viidata seadusele vastavate töölepingute sõlmimisel ja töötamise registrisse registreerimisel.

Lapse esimene kogemus peaks jätma mälestuse, et töö pole ainult raske, vaid ka tore ja põnev. Lastekaitse Liit julgustab tööandjaid pöörduma laste töölevõtmisküsimuste korral tööinspektsiooni nõustamistelefonile 640 6000. Sealt saab nõu, kas pakutav töökoht on noorele sobilik või mida peaks tööandja teadma enne alaealise töölevõtmist. Nõustamistelefon on abiks ka vanematele, kellel on vastavalt perekonnaseadusele kohustus ja õigus hoolitseda oma laste eest ning kes peavad andma nõusoleku 7-14-aastase lapse tööleasumiseks.