Avaleht Eesti elu Loe Horisondi erinumbrit, mida esitletakse täna vestlusringiga!
Loe Horisondi erinumbrit, mida esitletakse täna vestlusringiga!

Loe Horisondi erinumbrit, mida esitletakse täna vestlusringiga!

Täna kell 16 toimub Tallinna linnaarhiivis ajakirja Horisont erinumbri „Linnaelu keskaja Eestis“ esitlus.

Tavalisest mahukam Horisont toob seekord lugejani värvika valiku Eesti keskaja linnaelu ja linnakultuuri tahke valgustavatest lugudest, teemadeks linnade rajamine, linlik elukeskkond, linnaelanike igapäevaelu ja tegevus, elanike uskumused ning asised ja vaimsed püüdlused. Paari keskaja linnaelanikuga, nagu näiteks kuulsa kunstniku Michel Sittowi emaga, on võimalik isegi n-ö lähemalt tuttavaks saada.

Esitluse juhatab sisse vestlusring teemal „Ajaloo populariseerimine: kellele, milleks ja kuidas?“. Linnaarhiivi teaduri Juhan Kreemi juhatamisel arutlevad professorid Anti Selart ja Marek Tamm ning vanemteadurid Ivar Leimus, Anu Mänd ja Anneli Randla. Vestlusringile järgneb Horisondi erinumbri tutvustus. Üritus on huvilistele vaba osavõtuga.

Suur osa artikleid on valminud linnaarhiivi materjalide põhjal, samuti toetas linnaarhiiv rahaliselt erinumbri koostamist. Ajakirja erinumber valmis Tallinna Ülikooli Keskaja keskuse liikmete koostöös. 2005. aastast tegutsev keskus koondab veidi üle 20 Eesti teadlase, ajaloolased, arheoloogid ja kunstiajaloolased.

Kommentaarid